Eigen huisarts dreigt te verdwijnen

Veel huisartsen vinden het vak te zwaar

Er zijn straks minder huisartsen die de eigen patiënten goed kennen en een langdurige band met ze hebben. De ‘klassieke huisarts’ zal hiermee mogelijk verdwijnen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 620 huisartsen in De Groene Amsterdammer. De huisartsen krijgen steeds meer taken, waarmee het vak onuitvoerbaar dreigt te worden.

Veertig procent van de 620 huisartsen die aan een enquête deelnamen, verwacht dat de vaste huisartsen zijn langste tijd heeft gehad, schrijft De Groene Amsterdammer. Uit de enquête blijkt dat huisartsen met veel problemen te maken hebben. Het werk is zwaar, de werkdagen lang, er komen steeds meer taken bij, er is te weinig ondersteunend personeel en het praktijkpand is duur. Slechts twintig procent van de ondervraagde huisartsen denkt over vijftien jaar nog steeds huisarts te zijn. Er dreigt dus een uitstroom aan huisartsen.

Nieuwe huisartsen

Kan dat zomaar? Het Capaciteitsorgaan schrijft in het driejaarlijkse capaciteitsplan hoeveel huisartsen, maar ook chirurgen of andere medisch specialisten, moeten worden opgeleid om er voldoende te houden in Nederland. Het ministerie besluit vervolgens hoeveel huisartsen daadwerkelijk opgeleid mogen worden. Te veel mensen tot huisarts opleiden is namelijk ook niet goed, omdat er dan huisartsen werkloos kunnen worden. De komende zes jaar zal dertig procent van de huisartsen met pensioen gaan. Dat is een uitstroom die te voorspellen is, waar het Capaciteitsorgaan rekening mee houdt. Net als dat huisartsen vaker parttime werken en er netto dus meer mensen moeten worden opgeleid.

Invallers

Maar er zijn ook onvoorspelbare factoren. Er stoppen steeds meer mensen met de huisartsenopleiding. Huisartsen wisselen soms van baan en gaan wat anders doen, omdat ze het vak te zwaar vinden. Ook gaan steeds meer huisartsen werken als zzp-er, in de rol van praktijkwaarnemer. Deze huisarts valt in bij andere praktijken en neemt werkdagen of avond- of weekenddiensten over. Van de huisartsen werkt in 2019 twintig procent als invaller, in 2010 was dit nog tien procent. Voordeel van werken als praktijkwaarnemer is dat je zelf je uren in kunt delen. Je kunt bijvoorbeeld 3 dagen werken, in plaats van 5 dagen met avond- en weekenddiensten. Met name voor huisartsen met jonge kinderen is dat een groot voordeel. Nadeel van de huisarts als zzp-er is dat er nog meer extra huisartsen nodig zijn en dat de vaste huisarts minder beschikbaar is. Je krijgt steeds vaker een invaller.

Huisarts via computer

In de dunbevolkte gebieden, zoals Zeeland of de kop van Noord-Holland, is het huisartsentekort nu al goed merkbaar, zo schreef De Groene Amsterdammer eerder. Het Nivel verwacht dat er over zes jaar een tekort zal zijn van 40 procent. Wat gebeurt er in de gebieden waar geen nieuwe huisarts gevonden wordt? Soms koopt een commerciële organisatie de praktijk over, zoals Co-Med, die nu al 24 praktijken heeft. Er werkt dan een huisarts voor een paar uur per week, deels via een videoverbinding. Ook dat is een teken aan de wand dat de vaste eigen huisarts dreigt te verdwijnen. In februari deden ouderenbonden en huisartsen al een oproep om de apotheekhoudende huisarts te behouden, die vaak in dunbevolkte gebieden een praktijk hebben.

Wat vind u van het verdwijnen van de eigen huisarts? Reageer op onze stelling (klik hier).