Met welke medicijnen mag je niet in de zon?

Veilig in de zon

Goede vraag! In deze rubriek gaat Plusonline op zoek naar het antwoord op veel gestelde vragen. Deze keer: Met welke medicijnen mag je niet in de zon?

Sommige geneesmiddelen kunnen een overgevoeligheidsreactie veroorzaken; met andere woorden de huid gevoeliger maken voor zonlicht/UV-straling. Er zijn twee soorten zonovergevoeligheidsreacties, namelijk fototoxische en fotoallergische reacties.

Fototoxische reacties

Fototoxische reacties komen vaak voor en zijn dosisafhankelijk, zowel wat betreft het geneesmiddel als het zonlicht. De reactie ontstaat door absorptie van licht, waarbij vrije radicalen een rol spelen. Vaak is het een reactie op UVA-licht, dit dringt ook door bewolking, achter vensterglas en door dunne kleding heen.
 
Individuele genetische verschillen in opname en afbraak van het geneesmiddel, maar ook het individuele huidtype hebben invloed op de gevoeligheid voor het ontwikkelen van fotoreactiviteit.
 
Meestal lijkt het beeld op een ernstige zonnebrand met roodheid (erytheem), pijn en eventueel blaarvorming, die beperkt is tot zones die aan de zon of UV-stralen werden blootgesteld, en snel na blootstelling aan zonlicht of UV-stralen optreedt. De letsels genezen meestal redelijk snel.
 
Indien het geneesmiddel niet meer wordt ingenomen, treden de huidletsels bij vernieuwde blootstelling aan zonlicht of UV-stralen niet opnieuw op. Mits doeltreffende bescherming tegen de zon of de UV-stralen kan het geneesmiddel zonodig opnieuw worden gebruikt.

Fotoallergische reacties

Fotoallergische reacties zijn veel zeldzamer en hebben met het immuunsysteem te maken. De reacties kunnen verschillende vormen aannemen, maar zien er vaak rood en schilferend uit, zoals eczeem. Ze komen vooral (maar niet uitsluitend) voor op de lichaamsdelen die aan zonlicht of UV-stralen werden blootgesteld.
 
Na stoppen van het verantwoordelijke geneesmiddel, of na stoppen van de blootstelling aan de zon of de UV-stralen, verdwijnen de reacties langzaam. Wanneer iemand weer de zon in gaat, zal dit de huidaandoening opnieuw uitlokken of verergeren wanneer het betreffende geneesmiddel wordt ingenomen.
 
Een geneesmiddel kan zowel een fototoxische als een fotoallergische reactie uitlokken.
 
De belangrijkste geneesmiddelen(groepen) die zonovergevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken zijn: amiodaron, chinolonen, fenothiazines, kinine, lisdiuretica, methotrexaat, niet-steroïdale antiinflammatoire middelen (NSAIDs), psoralenen, tetracyclines, sulfamiden en thiaziden.
 
Wil je weten of dit ook voor uw geneesmiddel(en) geldt, vraag dan de apotheek om advies.

Heb jij een goede vraag? Stuur ons een mail.

Bron(nen):