Traag werkende schildklier

Hypothyreoïdie

man-ziekenhuis
Getty Images

De schildklier is een minuscuul kliertje met een enorme taak: de stofwisseling in het lichaam regelen. Een te traag werkende schildklier, oftewel een hypothyreoïdie, heeft dus behoorlijke gevolgen. Gelukkig helpen medicijnen prima.

Zoals de verwarming van uw hele huis geregeld wordt door een ‘simpele’ thermostaat, zo worden tal van processen in uw hele lichaam geregeld door een klein orgaan: de schildklier.

De schildklier bevindt zich in uw hals, vlak onder de adamsappel. Deze schildklier maakt een hormoon dat onder meer het tempo bepaalt van uw stofwisseling. Het hormoon voorziet uw cellen bijvoorbeeld van energie. De schildklier kan te snel werken, maar ook te langzaam. Als de schildklier te langzaam werkt, eigenlijk betekent dat dat hij te weinig hormoon maakt, heet dat hypothyreoïdie.

Auto-immuunziekten

Een te langzaam werkende schildklier komt vooral voor bij vrouwen. De aandoening wordt meestal veroorzaakt door auto-immuunziekten, waarbij het lichaam antistoffen aanmaakt tegen de schildklier. Voorbeelden van dergelijke auto-immuunziekten zijn de ziekte van Hashimoto, waarbij de schildklier uiteindelijk stopt met werken, en lymfocytaire thyreoïditis, die soms na een bevalling ontstaat maar vanzelf weer overgaat. Maar er zijn meer mogelijke oorzaken van een langzaam werkende schildklier, zoals een operatie aan de schildklier, bestraling van de hals, behandelingen of geneesmiddelen met jodium et cetera. Soms is de aandoening aangeboren.

Vage klachten

Een te langzaam werkende schildklier betekent ook een vertraagde stofwisseling. Dit kunt u bijvoorbeeld merken doordat u:
• Snel vermoeid bent
• Het snel koud hebt
• U sloom voelt
• Zwaarder wordt
• Last hebt van obstipatie (verstopping)
• Last hebt van haaruitval
• Stijve spieren en gewrichten hebt
• Een zwaardere stem krijgt
• Een droge, koude en bleke huid hebt
• Last hebt van gezwollen oogleden

Tal van duidelijke en wat vagere klachten dus. Die ook kunnen voorkomen bij tal van andere ziekten en aandoeningen. Uw huisarts zal op basis van uw klachten dan ook heel lastig kunnen vaststellen dat u hypothyreoïdie hebt. Bloedonderzoek zal echter wel kunnen aantonen dat uw schildklier trager werkt.

Goed werkende medicijnen

Zelf kunt u heel weinig doen tegen een te traag werkende schildklier. Probeer zo veel mogelijk actief te blijven en voldoende te bewegen. Daarmee houdt u uw algehele conditie op peil en voelt u zich fitter. Ook gezond en gevarieerd eten helpt daarbij. Voor de rest komt de behandeling neer op medicijnen slikken, om het tekort aan te vullen dat u in uw lichaam hebt aan schildklierhormoon. Bij de ziekte van Hashimoto zult u uw hele leven lang zulke medicijnen moeten gebruiken. Deze helpen overigens doorgaans erg goed.

Na een aantal weken beginnen ze te werken, en het kan wel een aantal maanden duren totdat de hoeveelheid schildklierhormoon in uw bloed helemaal normaal is. Maar dan zult u merken dat uw klachten meestal helemaal verdwenen zijn. Als er andere klachten gaan ontstaan, zoals pijn op de borst en hartkloppingen, dan krijgt u mogelijk te veel medicijnen binnen. Neem dan weer contact op met uw huisarts.

Een geschikte dosis medicijnen is lastig te bepalen, omdat die per persoon verschillend is. Samen met u huisarts zult u dus soms een tijdje moeten uitdokteren wat de juiste hoeveelheid is. Als die eenmaal is vastgesteld en u verder geen klachten hebt, volstaat een jaarlijkse controle gedurende de rest van uw leven.

Auteur 
  • Paul Poley