Vertrouwen in medicijnen hoog

Veel Nederlanders hebben vertrouwen in voorgeschreven medicijnen: ze geven gemiddeld een 7,9. Het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) liet onderzoeksinstituut Nivel een representatief onderzoek doen onder 753 mensen.

Werkzaamheid was ook een belangrijk onderdeel van het onderzoek. 78 procent vertrouwt de werkzaamheid en veiligheid van medicijnen. 75 procent van de mensen gelooft in de eisen die aan medicijnen worden gesteld. Het vertrouwen in artsen en apothekers als bron voor informatie is ook hoog. Het vertrouwen in internet als bron helemaal niet. Zeven van de tien van de respondenten gaat ervan uit dat de bijsluiter goed is.

Minder vertrouwen in merkloze medicijnen

Wel ziet het CBG nog een taak voor zichzelf als het gaat om informatie geven over merkloze medicijnen, die wegens prijs, beschikbaarheid en nog andere redenen soms in de plaats moeten komen voor andere medicijnen. Nog lang niet iedereen is ervan overtuigd dat die een vergelijkbare werking hebben.

Bron(nen):