Kosten verpleeghuis verhoogd?

Verpleeghuis
Getty Images

Mijn man is onlangs opgenomen in een verpleeghuis. Ik hoor verhalen over erg hoge bedragen die mensen verschuldigd zijn aan eigen bijdrage. Waar moet ik rekening mee houden?

Omdat u getrouwd bent en AOW voor gehuwden ontvangt én u thuis blijft wonen, gaat uw man de lage eigen bijdrage betalen voor zijn verblijf in het verpleeghuis. De eigen bijdrage wordt berekend op basis van uw beider inkomen. Het gaat om het totaal aan inkomsten uit box 1, 2 en 3 samen. Over dit totaal betaalt u 10% eigen bijdrage.  Betaalt u op basis van uw inkomen niet de maximale eigen bijdrage (€966,60 in 2023), dan betrekt het CAK maximaal 4% per jaar uit uw vermogen. Dit om aan de maximale lage eigen bijdrage te komen.

Voor de berekening gaat het CAK - die de eigen bijdrage int - uit van het inkomen van én het vermogen van twee jaar terug; voor 2023 dus van het vermogen van 1 januari 2021. De eigen woning maakt geen deel uit van het vermogen in box 3, omdat u de eigen woning opgeeft in box 1.

De grote bedragen die u gehoord heeft, betreffen waarschijnlijk de hoge eigen bijdrage van maximaal €2.652,40 in 2023. Deze zou uw man maximaal gaan betalen wanneer hij een alleenstaanden-AOW zou ontvangen.  Zolang u en uw man een AOW voor gehuwden ontvangen, betaalt uw man de lage eigen bijdrage zorg.

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.