Meeste ouderen gebruiken weinig zorg

Getty Images

Het merendeel van de ouderen heeft weinig zorg nodig. Een klein deel heeft veel zorg nodig: twintig procent van de ouderen gebruikt tachtig procent van de zorguitgaven. In totaal gaat bijna de helft van de totale zorguitgaven in Nederland naar ouderen.

Dat blijkt uit de eerste Monitor zorg voor ouderen van de Nederlandse Zorgautoriteit. De meeste 65-jarigen zijn vitaal en gebruiken ongeveer even veel zorg als gemiddeld, maar de zorgkosten stijgen sterk met de leeftijd. Voor 85-plussers liggen de kosten vier keer hoger dan de kosten voor ouderen tussen 65 en 75 jaar.

Een belangrijk deel van de zorgkosten gaat naar ziekenhuiszorg, maar bij hogere leeftijd neemt het gebruik van wijkverpleging en langdurige zorg toe. Voor ouderen boven de 85 jaar bedragen deze twee vormen van zorg bijna 75 procent van de totale kosten. Verreweg de meeste ouderen wonen thuis. Zes procent van de ouderen woont in een verpleeghuis. Dat zijn 189.000 mensen. Veertig procent van de zorguitgaven voor ouderen gaat naar deze groep. Sinds 2012 is het aantal mensen in een verpleeghuis gedaald, maar de bewoners hebben gemiddeld zwaardere zorg.

Bron: www.nza.nl

Auteur 
  • Perry van Dijk