Lasertherapie bij kanker

Photodynamische therapie (PDT)

Peter de Valença bedenkt nog vaak hoeveel mazzel hij heeft gehad. “Als ik een paar jaar eerder tongkanker had gekregen, was de therapie nog niet beschikbaar geweest”, zegt hij. “Dan had ik dit verhaal niet kunnen vertellen.”

In 2004 voelde hij een bobbeltje in zijn hals. Het bleek een uitzaaiing te zijn van een tumor aan zijn tong. Na bestraling met radiotherapie leek het gezwel verdwenen. Maar een jaar later was de kanker op dezelfde plek terug. De enige optie die restte, was zijn tong te laten verwijderen. “Dat nooit”, was zijn reactie. Het idee dan niet meer te kunnen praten, benauwde hem enorm. “Alsof ik zou worden opgesloten in mezelf.”

Hij had gelezen dat tumoren soms worden bestreden met photodynamische therapie (PDT), een bestralingstechniek met laserlicht. “Waarom proberen jullie die behandeling niet?”, vroeg hij zijn artsen. Ze verwezen hem door naar Bing Tan, hoofd-hals-chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. 

Laserlicht

“Normaal gebruiken we PDT alleen bij oppervlakkige tumoren in het hoofd-halsgebied”, vertelt chirurg Tan. “De tumor van meneer De Valença lag echter diep in zijn tong. We hebben toen met een experimentele behandeling via kleine buisjes in het kankergezwel van binnenuit het aangetaste weefsel met laserlicht bestraald.”

Peter de Valença onderging de therapie in 2005. Dat viel niet mee. “De eerste weken kon ik niet normaal eten, dus kreeg ik voedsel via een sonde in mijn maag. En omdat de rechterhelft van mijn tong door de ingreep verlamd is geraakt, heb ik blijvend moeite met kauwen, slikken en praten. Maar ik heb mijn tong tenminste nog!”

Kankervrij

Voordat hij kanker kreeg, was hij dol op lekkere kost. “Van mijn vrouw mochten er wel wat kilootjes af.” Sindsdien is hij heel wat gewicht kwijtgeraakt en heeft hij zijn menu flink aangepast. “Ik heb echt opnieuw moeten leren eten. Vlees kreeg ik lange tijd nauwelijks weg, maar inmiddels smaakt een mals, gegrild stukje me weer. Zo heb ik ook een paar broodsoorten gevonden die ik goed kan nuttigen. Van dat soort dingen geniet ik nu meer dan voor ik ziek werd. Lasagne is echt een uitkomst gebleken: makkelijk te kauwen en door te slikken, en nog lekker ook.”

Inmiddels is De Valença vijf jaar kankervrij. Niet alleen hijzelf, maar ook zijn arts is daar dolblij mee. Bing Tan: “Ik hoop dat succesverhalen als deze ertoe leiden dat er meer onderzoek wordt gedaan naar toepassing van deze techniek bij andere kankersoorten.”

Nieuwe start

Peter de Valença heeft intussen zijn werk als softwareontwikkelaar opnieuw opgepakt en neemt weer volop deel aan het gewone leven. “Kort geleden is mijn zoon afgestudeerd als natuurkundige”, vertelt hij trots. “Tijdens de diploma-uitreiking dacht ik: wat geweldig dat ik dit mag meemaken! Allemaal dankzij de  therapie.”

Photodynamische therapie (PDT)

Bij photodynamische therapie wordt een lichtgevoelige stof in het lichaam geïnjecteerd, die ook in de tumor doordringt. Vervolgens wordt het kankergezwel bestraald met laserlicht. De bloedvaten in het kankergezwel klappen dan dicht, waardoor de tumor geen zuurstof meer krijgt en uiteindelijk afsterft.

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 2600 mensen getroffen door kanker in het hoofd-halsgebied (uitgezonderd de hersenen). Van de patiënten bij wie de kanker na behandeling terugkomt, zo’n 1200 per jaar, komt een kwart in aanmerking voor een vorm van PDT. Van die – uitbehandelde – patiënten leeft na een jaar 50 procent nog. De experimentele vorm van PDT die Peter de Valença heeft ondergaan, wordt slechts een paar keer per jaar uitgevoerd.
 

Bron(nen):