Meer Nederlanders met kanker, vooral toename huidkanker

Vorig jaar hebben 116.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen. Vooral het aantal patiënten met huidkanker is de laatste jaren fors gestegen. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) registreerde in 2018 ruim 21.000 nieuwe huidkankerdiagnoses.

Het aantal absolute kankergevallen is verdubbeld ten opzichte van dertig jaar terug, in 1989 begon het IKNL met de landelijke registratie. Volgens het kenniscentrum komt de stijging door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. "Gecorrigeerd voor de toename van de gemiddelde leeftijd, steeg het percentage mensen dat kanker krijgt tussen 1989 en 2011 gestaag en is sindsdien op hetzelfde niveau gebleven", meldt het IKNL.

Vooral het aantal patiënten met huidkanker is toegenomen, maar dit komt ook doordat er nauwkeuriger geregistreerd wordt. "Plekjes die zijn weggehaald door huisartsen worden sinds 2016 ook meegenomen.", zegt een IKNL-woordvoerder tegen de NOS.

Zongedrag lijkt de grootste oorzaak van huidkanker zijn, maar het hoeft niet te betekenen dat mensen de laatste jaren te veel aan uv-straling zijn blootgesteld. "De risicofactoren stapelen over een langere termijn op. Bij alle vormen van kanker moet je er rekening mee houden dat risicofactoren soms pas na 30 jaar tot uiting komen."

Hoewel van alle kankerpatiënten vijf jaar na de diagnose 64 procent nog in leven is, is dit slechts 19 procent bij de patiënten met longkanker. De 5-jaarsoverleving is ook relatief laag voor eierstokkanker, slokdarmkanker, maagkanker, alvleesklierkanker en een aantal zeldzame vormen van kanker. Daarom is er extra aandacht nodig voor betere signalering, diagnostiek en behandeling van deze vormen van kanker, alsmede screening en preventie.

Bron(nen):
    • nos.nl
    • Integraal Kankercentrum Nederland