Wat is de betekenis van de dagen rond Pasen?

Getty Images

Op Eerste Paasdag viert men dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Maar wat gebeurde er op Witte Donderdag? En wat is Palmpasen? De dagen van de Goede Week én hun betekenis op een rij.

Palmpasen

Ook wel bekend als palmzondag. Dit is de zondag voor Pasen. Op deze zondag wordt de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem herdacht. Jezus at de voorafgaande avond samen met zijn vriend Lazarus en diens zussen, Maria en Martha. Twee van zijn discipelen - zijn trouwste volgelingen - werden eropuit gestuurd om een ezelsveulen op te halen "waar nog niemand op gereden heeft". Indien gevraagd moesten ze zeggen "dat de Heere het veulen nodig heeft en dat Hij het ook weer terug zou brengen". De volgende ochtend legden de discipelen hun mantels op de rug van het dier, waarna Jezus erop ging zitten en naar Jeruzalem reed. Langs de weg stonden mensen die riepen: 'Hosanna, gezegend is hij die komt in de Naam des Heeren!' Ook spreidden ze hun mantels uit op de weg en haalden ze jonge takken van de bomen om die ook op de weg te leggen. Vandaar de 'palm'.

Heilige Maandag

De volgende ochtend ging Jezus naar de plaatselijke tempel. Toen hij in de tempel kwam, joeg hij de kooplieden eruit. "Er is geschreven: Gods huis moet een huis van gebed zijn. Maar wat hebben jullie ervan gemaakt? Een rovershol!" Daarna sprak hij elke dag in de tempel. De mannen van de Hoge Raad wilden hem hierom doden. Maar zij wisten niet hoe. Want het volk luisterde graag naar zijn speeches, en men vreesde een opstand.

Heilige Dinsdag

Na de handelaars pakte Jezus de godsdienstleraars en Farizeeërs aan. ''Huichelaars! De godsdienstleraren en de Farizeeërs moeten de wet van Mozes handhaven. U moet precies doen wat zij zeggen. Maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen. Ze doen zelf niet wat zij zeggen.''

Heilige Woensdag

Het Sanhedrin, het joodse gerechtshof, kwam samen en besloot dat Jezus maar lastig was en snel een kopje kleiner gemaakt moest worden. Ondertussen werd Jezus verwend door Maria Magdalena (dus niet zijn moeder, maar de eerder genoemde zus van Lazarus) met dure nardusmirre. Zijn vriend Judas was daar niet zo blij mee: "Die olie is een kapitaal waard! Dat geld had beter besteed kunnen worden. Je had het aan de armen kunnen geven." Daarna ging Judas naar de leidende priesters en de tempelwachters om met hen te overleggen hoe hij hen kon helpen Jezus gevangen te nemen. Die waren daar natuurlijk blij mee. Zij besloten hem er geld voor te geven. Judas vond dat prima en begon uit te kijken naar een gelegenheid om Jezus te laten oppakken zonder dat de mensen er iets van zouden merken.

Witte Donderdag

Op donderdag wilden Jezus en zijn volgelingen nog een keer gezellig samen gaan eten. Judas besloot echter de tafel vroegtijdig te verlaten. Na het avondmaal ging de groep vrienden naar Gethsemane, een mooie tuin op de helling van de plaatselijke Olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen: "Vannacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten". Petrus schrok en protesteerde: "Al laat iedereen u in de steek, ik niet!" "Petrus", antwoordde Jezus met een frons. "De waarheid is dat jij voordat vannacht een haan kraait, drie keer zult beweren dat je mij niet kent!" Die voorspelling bleek later te kloppen.

Jezus ging toen rustig zitten bidden. Later kwam Judas opdagen met een hele groep mannen, bewapend met zwaarden en knuppels. Judas zou de man die ze moesten pakken, een kus geven. Zo wisten ze wie het doelwit was. Zo gezegd, zo gedaan, en Jezus wordt gearresteerd wegens blasfemie (spotten met God).

Goede Vrijdag

Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Tijdens deze nacht werd Jezus door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus veroordeeld tot de dood. Tussen acht en negen uur 's ochtends wordt Jezus opgehangen aan een kruis, tussen twee moordenaars. Tussen 11 en 15 uur in de middag zou er volgens de overlevering een zonsverduistering optreden op de hele Aarde. Dan sterft Jezus. De aarde schudt, de voorgevel van de tempel scheurt van boven naar beneden en enkele doden staan op. Nog voor zonsondergang wordt hij begraven.

Stille Zaterdag

Dit is de zaterdag voor Pasen. Deze zaterdag wordt ook wel Stille Zaterdag genoemd, omdat op die dag de kerkklokken niet mogen luiden. Op deze dag herdenkt men de tijd dat het dode lichaam van Jezus Christus in het graf lag. Zijn ziel was volgens de Bijbel echter in het paradijs. Maar de Katholieke Kerk leert dat Christus op Paaszaterdag 'neergedaald is in de hel'.

Paaszondag

Heel vroeg op de zondagmorgen gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Ze vinden hem daar echter niet. Wel staan er wat engelen, die hen vertellen dat Jezus vroeg is opgestaan. "Waarom zoekt u de levende onder de doden?" Kort daarop verschijnt Jezus aan Maria Magdalena. Daarop gaan de vrouwen naar de discipelen, die hen totaal niet geloven. Vooral Thomas verklaart hen voor gek.

Toch gaan ze wel bij het graf kijken, Johannes en Petrus voorop. Diezelfde dag verschijnt Jezus aan twee volgelingen die onderweg zijn naar het dorp Emmaüs. Ze herkennen hem eerst niet, maar nadat ze samen een hapje gaan eten realiseren ze zich plotseling dat het Jezus is waar ze mee aan tafel zitten. Hij verdwijnt plotseling. Daarna haasten ze zich terug naar Jeruzalem om het de discipelen te vertellen. Terwijl ze hun verhaal aan het doen zijn, verschijnt Jezus in hun midden. Hij belooft hierbij de Heilige Geest te zenden en geeft ze de volgende opdracht: "Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit."

Tweede Paasdag

Ook wel Paasmaandag genoemd. Dit is de dag na Paaszondag en is een vrije dag in een groot aantal, voornamelijk christelijke landen. Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrijk handhaven allemaal Tweede Paasdag. De dag zelf heeft echter geen religieuze betekenis of verhaal.

Auteur