Senioren verhuizen het liefst naar een levensloopbestendige woning

Getty Images

Actieve senioren die willen verhuizen, verkassen bij voorkeur naar een levensloopbestendige woning. Die mag best kleiner zijn, maar niet duurder dan de huidige woning. Liefst willen ze in hun eigen dorp of stad blijven wonen. Een berging en buitenruimte zijn ‘een must’.

Hoe willen we straks wonen? Vastgoedontwikkelaar AM wil niet het risico lopen om de verkeerde huizen te gaan bouwen en stelde deze vraag aan ‘actieve ouderen’ in de leeftijd van 55 tot 75 jaar. AM beschouwt hen als een groep die geneigd is om over verhuizen na te denken, vanwege de veranderingen die zich op deze leeftijd voltrekken. Het is de levensfase waarin de kinderen het huis uit gaan en het pensioen met rasse schreden nadert, of al is bereikt. Verhuizen zou daarom een serieuze optie kunnen zijn; het huis wordt te groot en in de toekomst ook te onderhoudsintensief. Vanaf het 75e jaar neemt de verhuisbereidheid dan weer af en kiest men eerder voor een huurwoning dan een koopwoning, aldus AM.

Rijtjeshuis of vrijstaand huis

40% van de actieve ouderen in deze leeftijdsgroep woont nu nog in een rijtjeshuis. 20% in een appartement, 31% in een vrijstaand huis of twee-onder-een-kap. Zij laten dus vooral eengezinswoningen achter, die daarmee beschikbaar komen voor (jonge) gezinnen. Een verhuizing van 55 tot7 5 jarigen zou de doorstroming op de huizenmarkt bevorderen, zo is de gedachte. 27 procent van de actieve senioren in deze leeftijdsgroep wil (eventueel) wel verhuizen, zo blijkt uit een onderzoek van AM onder deze doelgroep.

Levensloopbestendige woning

75 procent van de actieve ouderen die bereid zijn om te verhuizen wil bij voorkeur verkassen naar een levensloopbestendige woning. Dat is een appartement of een grondgebonden woning waarin je ook op je oude dag kan blijven wonen. Veilig, comfortabel en toegankelijk. Wat betreft 61 procent van de ondervraagden mag dat een appartement zijn. 30 procent zoekt opnieuw naar een eengezinswoning.

Niet duurder, met buitenruimte en berging

Aan welke voorwaarden moet zo’n toekomstig huis of levensbestendige woning voldoen?
Actieve 55-75 jarigen willen - als ze kleiner gaan wonen - niet méér kwijt zijn aan woonlasten dan nu, zeker wanneer zij met pensioen gaan. Ze willen wel inkrimpen, maar het verschil mag niet té groot zijn met de vorige woning. Dit komt neer op een woning van ongeveer 80 tot 120 m2 met meer dan twee slaapkamers. Een eigen buitenruimte én berging zijn cruciaal.

De nieuwe woning staat bij voorkeur in de huidige woonplaats. Dit is vooral belangrijk vanwege het sociale netwerk. Vrienden, kennissen, vrijwilligerswerk, men wil het niet opeens allemaal opgeven. Sommigen vinden groen belangrijk, anderen openbaar vervoer. De één kiest voor wonen met gelijkgestemden, de ander juist voor gemengd wonen met alle leeftijden en leefstijlen.

Een levensloopbestendige woning of een seniorenwoning?

Een levensloopbestendige woning is in principe geen aangepaste woning. Het is een ‘normale’ woning die echter zonder ingrijpende verbouwingen of uitbreidingen kan worden aangepast. De woning is zo gebouwd dat deze geschikt is voor iedere levensfase van de bewoners. Aanvankelijk zijn een ruime badkamer en grote deuren alleen maar prettige bijkomstigheden, maar later komt ze misschien héél goed van pas als lopen slechter gaat of als er zelfs een rollator in huis komt.  
Seniorenwoningen zijn bedoeld voor mensen van 55 jaar of ouder. Welke woningen dat zijn, bepalen gemeenten, woningcorporaties en makelaars. Er zijn geen landelijke regels, maar meestal zijn seniorenwoningen gelijkvloers. Ook zijn ze zonder trap bereikbaar en hebben ze brede gangen en deurposten. Handig voor als u een rollator heeft, of in een rolstoel zit. Veel gemeenten hebben een leeftijdsgrens bepaald voor het huren van een seniorenwoning. Die grens verschilt per gemeente en ligt op 55, 60 of 65 jaar. Voor koopwoningen geldt bijna nooit een leeftijdsgrens. In het onderzoek van vastgoedontwikkelaar AM is geen onderscheid gemaakt tussen een levensbestendige woning of een seniorenwoning..  

Tekorten op de huizenmarkt

Een levensbestendige woning of een seniorenwoning? Waar kies je voor? Voor beiden geldt momenteel dat de keuze beperkt is. Er is een tekort van méér van 300.000 beschikbare woningen in heel Nederland. De huizenmarkt zit op slot en één van de knelpunten op de huidige woningmarkt is het tekort aan seniorenwoningen. Dit maakt verhuizen voor deze groep senioren bijna onmogelijk terwijl een  beter  woningaanbod  hen juist zou kunnen verleiden om wél te verhuizen.  
De verwachting is dat er de komende tijd flink wat seniorenwoningen bij komen. Vorig jaar werd een recordbedrag van 1,25 miljard euro belegd in seniorenwoningen en zorgvastgoed, aldus adviesbureau Capital Value in het NOS journaal in januari 2020. En voor de komende drie jaar hebben beleggers minstens 3,4 miljard beschikbaar voor investeringen in dit soort woningen. Maar voor nu zit er voor veel senioren weinig anders op, dan het bestaande huis aanpassen en op maat maken voor de oude dag. Met bijvoorbeeld een traplift, een inloopdouche en een slaapkamer in de garage. En dat is geen goed nieuws voor jongere generaties van doorstromers en starters.

Bron: Onderzoek naar woonwensen van actieve en vitale ouderen

 

 

Auteur