Zorgfraude vooral in wijkverpleging

Zorgverzekeraars hebben vorig jaar voor ongeveer 34 miljoen euro aan fraude vastgesteld, voornamelijk in de sectoren wijkverpleging en de ggz. Ook was er relatief vaak fraude met persoonsgebonden budgetten voor langdurige zorg.

Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland. De 34 miljoen euro aan vastgestelde fraude is aanzienlijk minder dan de ruim 80 miljoen euro in 2019, maar meer dan de 20 miljoen (2018) en 27 miljoen euro (2017) in de voorgaande jaren. In 2019 was er een extreem hoog resultaat mede door een klein aantal zeer omvangrijke zaken in de farmacie.

Fraude onderzoeken lopen vaak over meerdere jaren, waardoor de nu afgesloten onderzoeken meestal in eerdere jaren gedetecteerd en opgestart zijn. Bij ruim een derde van de 841 onderzochte dossiers bleek vorig jaar sprake te zijn van fraude. Dat zijn 297 dossiers.

Meldingen

Veel zaken in de wijkverpleging komen direct voor uit meldingen die de zorgverzekeraar ontvangt. Vooral in de wijkverpleging is het aandeel ongecontracteerde zorgaanbieders bij de fraudeonderzoeken groot. Door de keuzevrijheid van patiënten is er minder controle mogelijk en ontstaat er een groter risico op lagere kwaliteit en op fraude.

Zorgverzekeraars werken steeds meer met elkaar en met andere partijen samen om zorgfraude op te sporen en te voorkomen. Dankzij deze risicogerichte aanpak kan de kleine groep zorginstellingen en bestuurders die zich extreem en onrechtmatig verrijkt met zorggeld, effectief worden opgespoord.

Bron: ZN