Dit zijn de regels rondom fietsverlichting

Getty Images

Als u in het donker of bij slecht zicht op de fiets stapt, moet u natuurlijk wel gezien worden. U bent als fietser al kwetsbaar genoeg. Hoe zit het met de regels rondom fietsverlichting?

Vaste verlichting

Op de fiets is een voor- en achterlicht verplicht. Het voorlicht moet wit of geel zijn en het achterlicht rood. Ook moet de voorlamp recht vooruit en het achterlicht recht achteruit schijnen. De lampen mogen niet knipperen.

Losse lampjes

Bij losse lampen op de fiets gelden er meer regels dan bij vaste lampen op de fiets. Het voorste licht moet wit of geel zijn en het achterlicht rood, net als bij vaste fietsverlichting. Ook nu moet de voorlamp recht vooruit en het achterlicht recht achteruit schijnen en mogen ze niet knipperen.

Verder moeten de lampjes goed zichtbaar zijn: er mag dus niets voor of overheen hangen. U mag de losse lampjes wel vastmaken aan uw kleding of aan bijvoorbeeld een tas, maar daarbij geldt dat dat alleen ter hoogte van uw bovenlichaam mag. Lampjes op uw hoofd of aan uw armen of benen zijn niet voldoende.

Reflectoren

Naast uw lampen moet u reflectoren op uw fiets hebben voor een betere zichtbaarheid. Aan de achterzijde gaat het dan om een rode reflector - geen driehoeksvorm! - terwijl uw trappers gele reflectoren moeten hebben. De wielen of banden van de fiets moeten voorzien zijn van gele of witte reflectoren.

Extra wielen

Wanneer uw fiets twee voorwielen heeft, moet u aan de voorkant twee extra witte of gele lampen hebben. Met twee achterwielen moet u aan de achterkant een extra rode reflector hebben. Verder gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.

Boetes

U kunt een boete krijgen als u voor- of achterlicht niet aan staat terwijl u in het donker of bij slecht weer/zicht rijdt. Ook kunt u bekeurd worden als u fietst zonder reflectoren op de achterkant, trappers en wielen (velgen) of banden van uw fiets. Verder kunnen fietslampen in een andere kleur, knipperende fietslampen en de op een onjuiste plek bevestigde fietslampjes een boete opleveren. De boete voor ondeugdelijke verlichting bedraagt 60 euro. 

De boete voor het ontbreken van of op de verkeerde plaats aangebrachte reflectoren kost u 40 euro per ontbrekend/verkeerd onderdeel, exclusief administratiekosten. 

Let op: u kunt ook een boete krijgen voor te véél verlichting. Datzelfde bedrag betaalt u namelijk als u rondfietst met meer lampen of reflecterende voorwerpen dan is toegestaan.

In bijzondere gevallen gelden andere bedragen.

Auteur 
  • Jessica Ineke
Bron 
  • Fietsen123