Meer e-bikes gestolen

Getty Images

Er is in 2020 18.032 keer aangifte gedaan van diefstal van een e-bike. Dat is 37 procent meer dan in 2019. Daarmee wijken e-bikes af van de landelijke trends. Diefstallen en inbraken dalen namelijk al jaren. Zo is het aantal aangiftes van gestolen scooters en snorfietsen bijvoorbeeld met zes procent gedaald.

Dat blijkt uit aangiftecijfers die de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) heeft verzameld. Opmerkelijk is dat de diefstal van e-bikes het tweede kwartaal minder sterk steeg, hoogstwaarschijnlijk vanwege corona.

De verkoop van dure e-bikes blijft stijgen en daarmee ook de aantrekkingskracht voor georganiseerde bendes. Volgens S.A.F.E. verdwijnen busjes vol e-bikes naar Oost-Europa.      

Tegen diefstal is wel iets te doen. Eigenaren kunnen hu e-bike beschermen met een track & trace-systeem. Bij diefstal van een fiets met zo'n systeem wordt zo'n tachtig procent teruggevonden. Daarnaast is een tweede slot noodzakelijk, zodat de fiets is vast te zetten on een hek, boom of paaltje.

Fietsen
Bij gewone fietsen en bakfietsen bood 2020 een wisselend beeld. Het aantal aangiftes van gestolen bakfietsen is met een kwart gestegen, terwijl het aantal aangiftes van gewone fietsendiefstal flink is gedaald van 54.000 naar 44.000. Dat is 18,5 procent minder. Die trend is al langer dalend, omdat steeds minder mensen bereid zijn aangifte te doen van een gestolen fiets. In werkelijkheid zal het aantal fietsendiefstallen zeker zeven keer hoger zijn dan het aantal aangiftes.

Auteur 
  • Perry van Dijk