Stelling: er zijn te veel regels in de zorg

Lang niet iedereen krijgt de zorg waar hij of zij recht op heeft, zegt de Nationale Ombudsman. Volgens hem zijn de regels te moeilijk en ervaren mensen vaak een bureaucratische rompslomp. Wat vindt u?

De Nationale Ombudsman heeft zijn bevindingen gepresenteerd in een rapport over het huidige zorgstelsel, dat in 2015 werd ingevoerd. Hij zegt dat er van de beloftes die toen zijn gedaan nog niets is terechtgekomen. Veel mensen weten niet waar ze moeten aankloppen. De gemeente, het Rijk of de verzekeraar? Vaak worden ze van het kastje naar de muur gestuurd.

'Het moet beter'

"Dat hokjesdenken blijft de toegang tot zorg belemmeren", aldus ombudsman Reinier van Zutphen. "Instanties missen vaak nog wat burgers echt nodig hebben in hun situatie. Mensen krijgen hierdoor al tijden geen passende zorg. Het kan en moet snel beter." Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2015 werd beloofd dat de burger centraal zou staan. De gemeenten kregen meer verantwoordelijkheden, omdat die hun inwoners beter zouden kennen en dus beter zouden weten welke zorg iemand nodig heeft.

Lange procedures en wachtlijsten

Maar volgens de Nationale Ombudsman zijn de regels te ingewikkeld en ervaren mensen een bureaucratische rompslomp. Het lukt ze vaak niet of nauwelijks om zorg voor zichzelf te regelen. Langdurig zieken en chronisch gehandicapten krijgen te maken met maandenlange procedures. Dementerenden die op een wachtlijst van een verpleeghuis komen, krijgen minder zorg dan voorheen omdat ze onder de Wet landurige zorg (Wlz) vallen. De gemeente zet dan de financiering van dagbesteding en thuishulp stop.

Bent u het met de ombudsman eens? Breng uw stem uit en laat onderaan een reactie achter.

Reactie toevoegen

25 Comments

Door G.Bal (niet gecontroleerd) op wo, 16-5-2018 - 11:03

Het kan allemal veel goedkoper, b.v. niet voor elke be-
handeling etc. eerst een verwijzing van een specialist
moeten over leggen.

Door Marga Derksen (niet gecontroleerd) op wo, 16-5-2018 - 10:40

Beste Irene, heeft u al contact opgenomen met uw zorgverzekeraar? Indien u hiervoor niet verzekerd bent, dan is het altijd mogelijk op eigen kosten in een zorgcentrum/zorghotel te verblijven.

Door T. Siteur (niet gecontroleerd) op wo, 16-5-2018 - 08:59

Ook wij hebben de ervaring dat je niet de zorg krijgt die je nodig hebt op een bepaald moment. Daardoor wordt steeds meer mensen langdurig zorg onthouden. Bovendien zouden gemeentes ook eens op de vingers getikt moeten worden en gedwongen worden hun vaak onbegrijpelijke regels aan te passen.

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op wo, 16-5-2018 - 06:19

waarom kan er niet net als 20 jaar geleden zorg verleent worden met aandacht,liefde en tijd voor de patient, in plaats van de tijd voor het inklokken en computergegevens invoeren (wat veel oudere gezinsverzorgsters niet onder de knie krijgen) Er zullen hierdoor meer mensen voor de zorg kiezen en herintreden waardoorde client minder vereenzaamt hierdoor minder aandacht van het overige zorgstelsel nodig heeft, langer zelfstandig thuis kan wonen en uiteindelijk voor de maatschappij minder kost.Ik hoop dat de regering hier iets mee gaat DOEN. Monique

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op wo, 16-5-2018 - 06:16

waarom kan er niet net als 20 jaar geleden zorg verleent worden met aandacht,liefde en tijd voor de patient, in plaats van de tijd voor het inklokken en computergegevens invoeren Er zullen hierdoor meer mensen voor de zorg kiezen en herintreden waardoorde client minder vereenzaamt hierdoor minder aandacht van het ovenige zorgstelsel nodig heeft, langer zelfstandig thuis kan wonen en uiteindelijk voor de maatschappij inderdaad kost.

Door Hans (niet gecontroleerd) op di, 15-5-2018 - 23:25

Gooi de helft van de 'managers' er uit en gebruik dat geld voor de handen aan het bed.

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op di, 15-5-2018 - 23:13

In Nederland hebben we te veel slechte Regelgeving!Het ontbreekt aan juiste Regelgeving,m.a.w. Regelgeving waar mensen iets aan hebben!

Door Petra Bles (niet gecontroleerd) op di, 15-5-2018 - 23:13

Helaas is het nog steeds kostendenken en protocollen volgen, want men moet tijd verantwoorden. Waarom niet de melding Patient geholpen met de vraag en benodigde tijd registreren. Hoe het gedaan is, is niet belangrijk. Maar wel of het probleem of de vraag is opgelost.

Door Hanneke (niet gecontroleerd) op di, 15-5-2018 - 21:32

Vaak verzinnen de verpleegkundigen terplekke nieuwe regels ,om maar van verplichtingen af te zijn Vaak is hun eigen pauze langer dan de werktijd voor 3 clienten Hoe vaak gehoord "Mevr er zijn nog 3 wachtende voor u
Terwijl ze linea recta een sigaretje gingen roken

Door Jozef (niet gecontroleerd) op di, 15-5-2018 - 21:00

Nederland is regelland. De regels die echt nodig zijn, fraudebestrijding in de zorg zelfs bedacht door VVD politici, daar heb ik het niet over, maar alle overbodige tijdverslindende buro afvinklijstjes kunnen beter besteed worden aan de echte zorg. Ik heb de indruk dat de 'beleidsmakers' er zijn om hun eigen stoel te voorzien van regeltjes. Totaal overbodig wanneer men tot de kernactiviteiten van DE ZORG terugkeert.
Jozef