Dit zegt het regeerakkoord over de (ouderen)zorg

Na negen maanden onderhandelen ligt er een regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Wat zegt het regeerakkoord over de zorg?

De afgelopen maanden was de zorg een bijna dagelijks terugkerend onderwerp op televisie, radio en in de kranten. De coronacrisis legt een enorme druk op zorginstellingen en zorgmedewerkers, zo weten we ondertussen maar al te goed. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de verpleeghuizen en bij de thuiszorg staat medewerkers het water aan de lippen.
Des te opmerkelijker is het, dat de zorg er in het regeerakkoord zo bekaaid vanaf komt. Er worden weinig beloftes gedaan. De oppositie in de Tweede Kamer vraagt zich dan ook bijna eensgezind af, waarom Rutte de zorg zo in de steek laat. Eén van de meest opvallende plannen is dat bewoners van een zorginstelling huur gaan betalen.

Eigen risico zorgverzekering

Het eigen risico van de zorgverzekering blijft 385 euro, maar het wordt wel aangepast zodat mensen het niet in één keer helemaal kwijt zijn na een dure behandeling. “Mensen hoeven niet in één keer hun gehele eigen risico te betalen maar een betaling per behandeling tot een maximum van 385 euro”, staat er in het akkoord.
Een eigen risico van 385 euro betekent dat u zelf de eerste 385 euro aan zorgkosten betaalt voor de meeste zorg uit de basisverzekering. Als u tijdens het jaar meer dan 385 euro moet betalen, dan betaalt uw zorgverzekeraar deze kosten.

Werken in de zorg

Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden. Dat zal niet door middel van een loonsverhoging gebeuren. De lonen zijn immers al verhoogd, zo staat te lezen in het regeerakkoord. De coalitiepartners leggen nu de bal neer bij de werkgevers. Zij kunnen op dit punt mogelijk voor hun medewerkers nog iets betekenen. Bijvoorbeeld door het uitbetalen van onregelmatigheidstoeslag, het bieden van meer zeggenschap, het aanpakken van de regeldruk en het organiseren van goede bijscholing.

Huur betalen in verpleeghuis

Om langer thuis wonen te stimuleren, komt er een extra drempel om naar het verpleeghuis te gaan. Nu nog vergoedt de Wet langdurige zorg (Wlz) kost en inwoning in bijvoorbeeld het verpleeghuis. Daar komt verandering in. De regeringscoalitie wil dat bewoners van verpleeghuizen huur gaan betalen. Dat scheelt de overheid uitgaven. Armlastige verpleeghuisbewoners kunnen rekenen op huursubsidie. Langer thuis wonen - ook als je hulpbehoevend bent - is het dwingende advies. Om dat mogelijk te maken moeten er meer seniorenwoningen komen, maar ook andere woonvormen en levensloopbestendige woningen. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in mantelzorg, digitale zorg, domotica en valpreventie.

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer op maat, een traplift, de dagbesteding of hulp bij de administratie. Gemeenten doen dit vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds een paar jaar is er een vast Wmo-tarief voor alle hulp vanuit deze wet. In 2020 was dat 19 euro per maand. Vooral de vraag naar huishoudelijke ondersteuning is sterk gestegen sinds de invoering van dit vaste tarief. Het nieuwe kabinet wil nu voor de huishoudelijke hulp streven naar een ‘eerlijkere’ eigen bijdrage, waarbij wel rekening wordt  gehouden met de lage- en middeninkomens. En hiermee lijkt op termijn een einde te komen aan het vaste Wmo-tarief.