Thuis blijven wonen steeds moeilijker

Ouderen en gehandicapten die eigenlijk opgenomen zouden kunnen worden in een verpleeghuis of zorginstelling krijgen vanaf volgend jaar minder zorg dan zij eigenlijk nodig hebben. Reden? Een maximaal tarief.

Zelfstandig blijven is nog altijd een veel gehoorde wens van ouderen en ook de overheid stimuleert het thuis blijven. Maar het mag niet teveel kosten. Vanaf volgend jaar treedt een nieuw financieringsmethodiek in werking. Ouders van gehandicapten en zelfstandig wonende ouderen maken zich grote zorgen.

De zorg wordt dan niet langer in uren geïndiceerd, maar in zorgzwaartepakketten. Ieder pakket heeft een eigen tarief. Heb je meer zorg nodig dan het pakket toestaat, dan moet je de extra zorg zelf betalen of je krijgt het gewoon niet meer.

Uitgangspunt is dat een pakket niet meer mag kosten dan de zorg die gegeven wordt aan een persoon die wel is opgenomen in een verpleeghuis of instelling. Vanaf vorig jaar juli indiceert het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) al volgens de nieuwe regels. Zij herindiceert zorgvragers vanaf die datum volgens de nieuwe zorgzwaartepakketten waardoor de hoeveelheid zorg lager uitvalt.

Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid is op de hoogte. Ze zegt zelfstandig thuiswonen en kleinschalige woonhuizen niet te willen ontmoedigen, maar ze meldt niet hoe ze aan de bezwaren tegemoet komt. Binnenkort vergadert ze met de Tweede kamer over deze problematiek.

Trefwoorden: