Zorg wordt particuliere zaak

In de periode 2006-2030 zal het aantal 65-plussers met 63 procent groeien, maar ondanks de groei in aantal maken ze minder gebruik van de gezondheidszorg dan de ouderen nu. En als er zorg nodig is dan regelen ze het zelf wel.