Beleggen in ontwikkelingshulp

De wereld gaf vorig jaar een recordbedrag van €124 miljard uit aan ontwikkelingshulp. Maar Nederland besteedt steeds minder geld aan ontwikkelingshulp. Investeren in ontwikkelingslanden, neemt juist toe.

Nederlanders zetten steeds meer hun vraagtekens bij de hulp aan arme landen. Het ING Economisch Bureau becijferde een jaar geleden dat het sentiment over dit onderwerp steeds negatiever is. Rondom de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 dacht nog 47 procent van de Nederlandse kiezers positief over ontwikkelingshulp. In 2012 was dit al gedaald naar 22 procent. Die trend blijkt bovendien nog niet doorbroken: definitieve cijfers zijn nog niet gepubliceerd, maar de voorspelling is dat dit percentage vorig jaar nog verder is gedaald tot 17 procent.

Lenen naast geven

Naast het ‘geefgeld’ binnen de ontwikkelingshulp is er nu steeds meer ruimte voor ‘leengeld’, bijvoorbeeld in de vorm van de zogeheten microfinanciering of microkrediet. Met vaak niet meer dan enkele honderden euro’s - die de ondernemers in spé bij een lokale bank niet kunnen krijgen - worden kansarmen ondersteund bij de oprichting van hun eigen bedrijf.

Koningin Máxima

Zeker omdat koningin Máxima zich publiekelijk inzet voor dit onderwerp staat het onderwerp op de kaart en ontwikkelt microfinanciering zich door. Het uiteindelijke doel is om mensen in ontwikkelingslanden toegang te geven tot basale financiële dienstverlening, ook ‘inclusive finance’ genoemd. De doelstelling is dat mensen in ontwikkelingslanden niet alleen microkredieten kunnen krijgen, maar ook toegang tot spaarproducten en verzekeringen.

Potentie

Nederlandse beleggers zien veel potentie in deze vorm van alternatieve ontwikkelingshulp. Zij investeerden in 2013 al 2,5 miljard euro. En naar verwachting neemt dit met zo’n 10 procent per jaar toe. Een deel van de beleggers kijkt namelijk anders naar geld. In plaats van het halen van een hoog rendement, wordt tijdelijk ongebruikt geld ingezet voor zingeving.

Advertisement

2 Comments

Door Weter Beter (niet gecontroleerd) op ma, 12-12-2016 - 12:12

Afrika is booming business . Nergens voor nodig meer dat Ontwikkelings Hulp alleen maar om bepaalde clubs lekkers te laten verdienen en mooie reisjes te maken .
Trouwens al die Lui die hulp nodig hadden hebben Ze hier al binnen gehaald met uitkering toe .
dus dubbelop is nergens meer voor nodig .
Al ze hier wat meer inkomen geven aan de mensen hoeven Ze niet bij de instanties en voedselbanken te lopen .

Door Hans Hoolmans (niet gecontroleerd) op zo, 25-10-2015 - 12:08

De reden van de afname van ontwikkelingshulp door Nederland ligt voornamelijk aan het feit dat wij zelf een ontwikkelingsland aan het worden zijn. Meer dan 1,7 miljoen mensen leven in NL op of onder de armoede grens, de rijken worden superrijken en de middeninkomens moeten alle zeilen bijzetten om niet tot de armoede gedwongen te worden. Ontwikkelingslanden met schulden te bezwaren, al dan niet met mikrokrediet, is misdadig.