Hoe kies ik een goede microkredietverstrekker?

Getty Images

Geld uitlenen kan mensen in ontwikkelingslanden helpen, zeker als u kiest voor een sociale kredietverstrekker met jarenlange ervaring. 

Microkrediet

Microkrediet of ‘inclusieve financiering’ is het geld lenen aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden, zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat bestaat al tientallen jaren en voor een deel met succes.  Eén van de grondleggers Muhammad Yunus, won zelfs de Nobelprijs van de Vrede in 2006. En ook Maxima is een pleitbezorger van microfinanciering. Nu profiteren naar schatting 600 miljoen mensen van een of andere vorm van microkrediet.

Leningen tegen woekerrentes

Het succes heeft er helaas ook toe geleid dat commerciële partijen in leningen aan zijn gaan bieden, soms tegen woekerrentes. En niet alle kredieten werden goed gebruikt. “Als je mensen in een dergelijke situatie een zak geld onder de neus houdt onder voorwaarde dat dit aan een naaimachine wordt besteed, tja…, dan willen ze dat wel overwegen.”

Tweedeling

Inmiddels lijkt er sprake te zijn van een tweedeling op het gebied van microfinanciering tussen commerciële, winst gedreven aanbieders en sociale aanbieders die zich meer richten op ontwikkelingshulp en het welzijn van hun klanten en hun omgeving. Er bestaat (nog) geen keurmerk voor microkredietverstrekkers. Maar diverse spelers zijn al jarenlang actief en hebben een trackrecord opgebouwd.

Laat u goed informeren

Overweegt u duurzaam te investeren in microkrediet, laat u dan door de betreffende organisatie goed informeren over wat ze met uw geld gaan doen en wat u daar voor terugkrijgt. In de meeste gevallen kunt u al vanaf een klein bedrag (een tientje per maand) beleggen. Daar zijn natuurlijk risico’s aan verbonden.  Maar in veel gevallen kunt u na een beperkte looptijd van vaak één of twee jaar uw investering weer terug krijgen met een bescheiden rendement dat vergelijkbaar is met een spaarrente.

Auteur