Kan ik mijn niet-opgenomen vakantiedagen meenemen naar volgend jaar?

Het is weer het einde van het jaar en ik heb nog behoorlijk veel vakantiedagen over. Kunt u mij zeggen of ik deze nu deze maand nog allemaal moet opnemen of dat ik ze kan meenemen naar volgend jaar? Misschien handig voor u om te weten: ik werk op dit moment parttime en wel 24 uur per week.

Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden, zou ik eigenlijk eerst moeten weten of u het heeft over de wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar elke werknemer volgens de wet recht op heeft. Dit aantal bedraagt vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Aangezien u 24 uur per week werkzaam bent, betekent dit dat u dus recht heeft op vier maal 24 oftewel 96 vakantie-uren per jaar. Dit zijn 12 wettelijke vakantiedagen.

Daarnaast kunt u nog recht hebben op bovenwettelijke vakantiedagen. Als u bijvoorbeeld bij uw werkgever per jaar ‘recht heeft’ op 16 vakantiedagen, dan bouwt u per jaar ook nog vier bovenwettelijke vakantiedagen op. 

Als u vakantiedagen opneemt, dan worden deze eerst in mindering gebracht op de wettelijke vakantiedagen. Dit is van belang vanwege de verschillende regelingen die gelden voor het vervallen van vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen kunt u namelijk niet (meer) eindeloos opsparen. In de wet is opgenomen dat deze vakantiedagen die in een jaar niet zijn opgenomen, zes maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, komen te vervallen. Wat u dus nog heeft staan aan wettelijke vakantiedagen over 2018, zult u moeten opnemen vóór 1 juli 2019. 

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat deze standaard na vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, komen te vervallen. Deze - niet opgenomen - door u over 2018 opgebouwde vakantiedagen zullen dus normaal gesproken vervallen op 1 januari 2024. In uitzonderingsgevallen kan deze vijf jaar verder worden opgerekt. 

N.B. Als de wettelijke vakantiedagen door toedoen van de werkgever niet zijn opgenomen, vervallen deze dagen niet na zes maanden maar geldt ook hiervoor een vervaltermijn van vijf jaar. De bewijslast hiervoor ligt bij de werknemer.

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).