Langer doorwerken: waar moet u op letten?

Getty Images

Meestal eindigt uw dienstverband bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wilt of moet u langer doorwerken? Dan is vaak een nieuwe arbeidsovereenkomst nodig. Ook kunt u als zelfstandige aan de slag of via een uitzendbureau. Alle mogelijkheden hebben voor- en nadelen.

Bent u van plan na uw pensioen door te werken? Zaak is dit tijdig met uw werkgever te bespreken. Als u wilt doorwerken bij dezelfde baas, is vaak een nieuwe arbeidsovereenkomst nodig. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunt u lezen hoe het bij u geregeld is. Sommige cao’s sluiten medewerkers boven de 65 jaar expliciet uit.

In dienst
U hebt als gepensioneerde in loondienst dezelfde rechten als andere werknemers. Dat geldt dus ook voor het recht op deeltijdarbeid, flexibel werken of ontslag. Ook moet uw werkgever uw loon doorbetalen bij ziekte. Op dit moment geldt nog geen minimumloon voor gepensioneerden. Het kabinet is dat echter wel van plan. Na het bereiken van uw AOW-leeftijd betaalt u minder belasting. U hoeft geen premies meer te betalen voor werkloosheid, AOW, ziekte en WIA. Werken is dus extra aantrekkelijk, want u houdt er netto vaak meer aan over dan voor uw pensioen. Wel kan het soms zijn dat u door de stapeling van inkomsten (zoals loon, AOW, pensioen en lijfrente) in een hoger belastingtarief komt.

Eigen bedrijf of uitzendbureau
Volgens het CBS werkt van de gepensioneerde doorwerkers ruim de helft als zelfstandige. Ondernemen heeft voordelen. Zo hebt u recht op de helft van de zelfstandigenaftrek. U betaalt dan minder belasting. Wel moet u jaarlijks minimaal 1225 uur werken voor verschillende opdrachtgevers. Een alternatief is u via een uitzendbureau laten inhuren. Het betaalt vaak minder goed, maar het biedt meer vrijheid.

Meer weten?
Meer informatie over de kabinetsplannen voor het stimuleren van doorwerken vindt u op www.rijksoverheid.nl/aow.  

Tip:
Bij sommige pensioenfondsen mag u na uw pensioengerechtigde leeftijd extra pensioen opbouwen. Vraag ernaar bij uw pensioenfonds of uw werkgever.

Auteur 
Bron 
  • geldenrecht.nl