Tantes erfenis

Stel uw alleenstaande tante zonder kinderen komt te overlijden, naar wie gaat de erfenis dan?

Wie erft van een alleenstaande tante zonder kinderen?

Als er geen sprake is van een testament geldt de wettelijke regeling. In het wettelijk erfrecht erven alleen de echtgenoten (of geregistreerde partners) en bloedverwanten.
De wet verdeelt de mogelijke erfgenamen in vier groepen. Als in de eerste groep géén familielid aanwezig is, komen personen uit de daaropvolgende groep als erfgenaam in aanmerking. En zo verder.

Groep 1 bestaat uit de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en de afstammelingen: kinderen of (achter)kleinkinderen.
Groep 2 bestaat uit de ouders en de broers en zusters van de erflater met hun afstammelingen.
Groep 3 bestaat uit de grootouders met hun (klein)kinderen, de ooms, tantes, neefjes en nichtjes.
Groep 4 bestaat uit de overgrootouders met hun afstammelingen.

Als er helemaal geen bloedverwant in de categorie van overgrootouders blijkt te zijn, vervalt de hele nalatenschap aan de Staat der Nederlanden. Voor veel mensen is dit een vervelend idee, maar dat is te voorkomen door een testament te maken.


Auteur 
  • Erik Bogaards