Tijdelijke verruiming van de schenkbelasting bij aankoop huis

Getty Images

Mijn buurmeisje (ze is inmiddels 23 jaar) doet voor mij elk dag de boodschappen en komt elke week een kopje thee bij mij drinken. Nu wil ze op zichzelf gaan wonen maar ze beschikt niet over voldoende geld om een eigen huis te kunnen kopen. Ik ben behoorlijk vermogend, heb zelf geen kinderen en ben zo dol op haar dat ik haar graag zou willen helpen. Ik heb alleen begrepen dat er over het bedrag dat ik in gedachten heb (c.a. € 80.000) heel erg veel schenkbelasting verschuldigd is omdat zij geen familie van mij is. Hoe zit dit precies?

Uw buurmeisje is voor de Successiewet voor u inderdaad ‘een derde’ waarvoor het hoogste tarief voor de schenkbelasting (30/40%) geldt en slechts een vrijstelling van € 2.057. Sinds 1 oktober van dit jaar geldt er echter een tijdelijke verruiming voor deze vrijstelling binnen de schenkbelasting. Dit houdt het volgende in:

De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning is verruimd.

  • In de eerste plaats is de hoogte van de vrijstelling tijdelijk (namelijk van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015) verruimd van € 51.407 tot € 100.000.
  • Bovendien is eveneens tijdelijk (voor dezelfde periode) de beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar vervallen. Dit betekent dat in de periode van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 iedereen van een familielid of van een derde vrij van schenkbelasting een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000, onder de voorwaarde dat deze wordt aangewend voor de eigen woning.
  • Tot slot is de vrijstelling met ingang van 1 oktober 2013 zodanig uitgebreid dat ook een schenking die is bestemd voor de aflossing van een restschuld onder de faciliteit wordt gebracht. Deze laatste verruiming is niet tijdelijk van aard maar structureel.

Indien het bedrag dat u aan uw buurmeisje wilt schenken daadwerkelijk wordt aangewend voor de aankoop van haar huis, is het dus mogelijk om dit bedrag te schenken zonder dat hierover schenkbelasting verschuldigd is.

N.B. Op de website van de Belastingdienst staat een rekenmodule waarmee de waarde van de schenking en de hoogte van de schenkbelasting kunnen worden bepaald. Over sommige bedragen hoeft geen schenkbelasting betaald te worden.

Auteur 
  • Nicole Goud
Bron 
  • geldenrecht.nl