Ouderenmishandeling: nog een weg te gaan

Dankzij het actieplan 'Ouderen in veilige handen', dat in 2011 van start ging, heeft de aanpak van ouderenmishandeling een extra impuls gekregen. Het onderwerp maakt inmiddels standaard deel uit van de definitie van huiselijk geweld, maar er moet nog het nodige gebeuren.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de stand van zaken eind 2017, met als titel 'Nog een weg te gaan'. Relatief veel aandacht is uitgegaan naar financiële uitbuiting. Een project op dat gebied is dat notarissen een protocol hebben vastgesteld om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. In een ander project trainen banken hun medewerkers op dit onderwerp en geven preventieve voorlichting aan oudere cliënten. Ook zijn er handreikingen ontwikkeld voor vrijwilligers en gemeenten.

Ook constateren de onderzoekers dat wanneer zo'n pilot is afgelopen, de aandacht voor het thema snel verslapt. Die verslapte aandacht uit zich het beleid en de uitvoering. De aanpak staat nog niet en krijgt onvoldoende (aparte) aandacht. De komende jaren zal het dan ook nodig zijn te blijven investeren in aandacht, vaardigheden en hulpverlening.

Bronnen: zorgwelzijn, huiselijkgeweld

Trefwoorden: