Een kwart meer pensioen, zonder iets te doen?

Getty Images

Veel werknemers hebben een eigen pensioenregeling waarbij ze zélf met het vrijkomende kapitaal een pensioen aankopen. Wie daar nu gebruik van maakt ontvangt 25 procent meer pensioen dan een half jaar geleden.

Dat is vooral te danken aan de sterk gestegen rente, zo blijkt uit onderzoek van vergelijker Moneywise.

Wie een pensioenkapitaal heeft opgebouwd op basis van een zogenaamde beschikbare premieregeling moet zelf pensioen aankopen bij een verzekeraar, De hoogte van dat pensioen is afhankelijk van de rentestand van dat moment, ook wel: de rekenrente.

Moneywise vergeleek de pensioenuitkeringen voor mensen die in januari 2022 met pensioen gingen en mensen die in juli 2022 met pensioen gaan. En dat levert grote verschillen op. Met hetzelfde gespaarde pensioenkapitaal kan men nu een levenslange uitkering krijgen die minimaal 25 procent hoger is. Bij een gemiddelde levensverwachting van 20 tot 25 jaar kan het verschil oplopen tot vele tienduizenden euro’s meer pensioen.

Stel dat twee medewerkers in hetzelfde jaar met pensioen gaan en allebei een vrijkomend pensioenkapitaal van € 320.000 hebben. De ene medewerker is net iets ouder en gaat in januari 2022 met pensioen. Zijn levenslange pensioenuitkering bedraagt € 1.056,87 bruto per maand. De iets jongere collega gaat in juli 2022 met pensioen en ontvangt door de gestegen rekenrente  € 1.349,25 per maand. Dat is iedere maand € 292,38 bruto meer.
Als beiden nog zo'n 25 jaar leven ontvangt de jongere collega in totaal € 87.714 meer pensioen!

Hier een aantal voorbeelden van de hogere uitkeringen:

Pensioenkapitaal

pensioen in januari

pensioen in juli

Verschil p/m

Verschil %

€ 138.776

€   458,17

€    585,72

€ 127,55

27,8%

€ 230.252

€   848,32

€ 1.062,72

€ 241,30

25,3%

€ 320.000

€ 1.056,87

€ 1.349,25

€ 292,38

27,7%

€ 466.777

€ 1.518,73

€ 1.932,00

€ 413,27

27,2%

€ 712.064

€ 2.244,31

€ 2.882,75

€ 638,44

28,4%

Bron: Moneywise

Meer pensioen door gestegen rekenrente

Pensioenuitkeringen worden gebaseerd op de zogenaamde rekenrente. Deze is net als de rente voor hypotheken de laatste maanden hard gestegen.
In december 2021 was de rekenrente waar verzekeraars mee rekenen nog negatief. Nu ligt deze rond de 2 procent. Een stijging van de rekenrente van  zo'n 2 procent levert voor pensioengerechtigden minimaal 25 procent meer pensioen op. Iedere maand, levenslang.

Alleen voor nieuwe pensioenuitkeringen bij verzekeraars

Wie zelf in het verleden een pensioenuitkering heeft aangekocht bij een verzekeraar profiteert nu niet van de gestegen rente. Die uitkering wordt eenmalig bepaald op de datum dat men het pensioen aankoopt en blijft daarna voor de rest van de looptijd uitkering gelijk. Alleen wie nu een pensioen aankoopt, kan profiteren van de hogere rente.

Lager pensioenkapitaal door lagere beurs wel een risico

Het is een oude beurswijsheid: als de rente stijgt, dalen de aandelenkoersen. En dat is de laatste maanden ook gebeurd. Dit kan wel gevolgen hebben voor mensen die nu of binnenkort met pensioen gaan en waarbij het pensioenkapitaal in aandelen is belegd is. Als het vrijkomende pensioenkapitaal door de dalende beurskoersen lager is, daalt de aan te kopen levenslange uitkering. Door de hogere rente kan dat weer opvangen worden. Maar of het voldoende is om het verlies op de aandelen goed te maken, verschilt van geval tot geval.

Shoppen met pensioen loont

Omdat de rente nog steeds stijgende is, doet iedereen die binnenkort een vrijkomend pensioen heeft er goed aan om pensioenverzekeraars te vergelijken. Veel mensen weten niet dat ze mogen 'shoppen' met hun pensioenkapitaal. Door goed te vergelijken kunnen ze hun pensioen laten uitbetalen bij een andere verzekeraar als die een hogere uitkering biedt. Vergelijken van pensioen is simpel en overstappen naar een andere aanbieder is niet moeilijk. Ook dat kan duizenden euro's extra pensioen opleveren, aldus Moneywise.

 

Auteur