Eenmalig bedrag Surinaamse ouderen

AOW
Getty Images

Veel Surinaamse Nederlanders die voor de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen, krijgen recht op een eenmalig bedrag van vijfduizend euro.

Dat heeft het kabinet besloten. Het kabinet wil daarmee een gebaar van erkenning maken vanwege het ervaren leed en het onrecht dat deze groep ervaart. Deze Surinaamse Nederlanders verwachtten dat hun jaren in Suriname meetelden voor de AOW-opbouw, omdat Suriname deel uitmaakte van het Koninkrijk. Dat is niet het geval, waardoor hun AOW nu lager is.
Ouderen van Surinaamse herkomst komen in aanmerking voor het eenmalige bedrag als zij bewust hebben gekozen om voor de onafhankelijkheid naar Nederland te verhuizen. Zij waren destijds 18 jaar of ouder en hebben op 1 juli 2024 ten minste twintig jaar in Nederland gewoond.

Brief

Ouderen die voldoen aan de voorwaarden krijgen medio volgend jaar het bedrag automatisch overgemaakt. De SVB verstuurt hierover in juni 2024 een aankondigingsbrief. Ouderen die in juni 2024 geen brief ontvangen en denken recht te hebben op het bedrag, kunnen zelf contact opnemen met de SVB. Dat kan tot 1 juli 2026.
Het bedrag heeft geen negatieve gevolgen voor toeslagen of andere inkomensregelingen, zoals de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Auteur 
Bron 
  • Sociale Verzekeringsbank