Eerder met pensioen komt weer dichterbij

De deur naar eerder stoppen met werken gaat steeds verder op een kier. Inmiddels hebben werkgevers en werknemers in de helft van de cao's afspraken gemaakt die het voor veel mensen mogelijk maakt om drie jaar eerder te stoppen met werken.

Dat schrijft de Volkskrant

Nu is de AOW leeftijd nog 66 jaar en vier maanden, maar tot 2024 kruipt die leeftijd omhoog naar 67 jaar. Langer doorwerken is jarenlang een mantra geweest bij alle afspraken en regelingen rondom pensioenen. Zo kwam er jaren geleden al een eind aan de Vervroegde Uittreding (VUT) en prepensioen. Daarmee kon je destijds ruim voor je 65-ste al afzwaaien. Waar zulke regelingen voorheen nog fiscaal aantrekkelijk waren, kwamen daar forse boetes voor terug.

Nieuwe VUT?

Maar nu heeft het nieuwe pensioenakkoord de deur naar eerder stoppen weer op een flinke kier gezet. De RVU-boete (Regeling Vervroegd Uittreden) is in elk geval tot 2026 geschrapt. Dat betekent dat een werkgever een werknemer drie jaar voor de AOW-leeftijd een uitkering mag aanbieden die ongeveer even hoog is als de AOW. Dan is het eigenlijk net alsof die werknemer al AOW krijgt, zonder dat het hem of haar geld kost. In 2021 gaat het om een bedrag van € 1.847 bruto per maand. Een werknemer mag dit bedrag maximaal drie jaar ontvangen zonder dat de werkgever een RVU-boete betaalt. Krijg je meer dan dit bedrag? Dan betaal je daarover 52 procent belasting.

Eigenlijk was deze regeling vooral gericht op 'zware' beroepen, maar daarover soebatten werkgevers, werknemers en de overheid al jaren. Want wat is een zwaar beroep? Kijk bijvoorbeeld naar de bouw. Daar geldt dat voor een deel van de werknemers wel, maar een flink deel van dat personeel zit ook op kantoor. Hebben die dan ook een 'zwaar' beroep? Terwijl die discussie duurt en duurt, hebben werkgevers en werknemers de ruimte die er nu is benut en maken ze zelf cao-afspraken over eerder stoppen. Volgens de vakbonden is dat nu al bij de helft van de cao's het geval. Bijvoorbeeld bij de NS en DSM, de politie, personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen, schoonmakers en nog veel meer. Inmiddels zou er volgens de Volkskrant al voor een miljoen werknemers een mogelijkheid zijn om eerder te stoppen.

Verschillende mogelijkheden

De voorwaarden om eerder te kunnen stoppen, verschillen wel per cao. Schoonmakers kunnen bijvoorbeeld maar één jaar eerder stoppen. In andere cao's geldt een minimum aantal dienstjaren. Als je niet onder zo’n cao valt, kun je ook zelf aankaarten bij je werkgever dat je gebruik wilt maken van de RVU. Het is vooralsnog geen recht, dus je bent afhankelijk van hoe je werkgever hier zelf naar kijkt.