Heeft het nieuwe pensioenstelsel gevolgen voor mijn AOW?

Pensioendeskundige Bas Werker geeft antwoord

Getty Images

Bas Werker, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg en medewerker van pensioeninstituut Netspar, geeft antwoord op de belangrijkste vragen over het nieuwe pensioenstelsel. Heeft het gevolgen voor de AOW? Van wie is het pensioengeld eigenlijk? Hoogleraar Bas Werker legt het uit.

Auteur 
  • Webredactie