Wat is doorsneepensioen en waarom willen we er vanaf?

Pensioendeskundige Bas Werker geeft antwoord

Bas Werker, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg en medewerker van pensioeninstituut Netspar, geeft antwoord op de belangrijkste vragen over het nieuwe pensioenstelsel. Deze keer: Wat is doorsneepremie en waarom willen we er vanaf?

Meer zien?

Bas Werker geeft ook antwoord op de volgende vragen over het nieuwe pensioenstelsel: