Hoeveel vakantiegeld krijgen AOW'ers in 2023?

vakantiegeld AOW
Getty Images

Wie AOW ontvangt, krijgt ook in 2023 vakantiegeld uitgekeerd. Maar hoeveel is dat en wanneer wordt het overgemaakt?

Dinsdag 23 mei maakt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het vakantiegeld over aan AOW'ers. Hoeveel vakantiegeld AOW'ers ontvangen, hangt onder meer af van de gezinssamenstelling. Alleenstaande AOW'ers ontvangen bijvoorbeeld meer dan samenwonenden.

Vakantiegeld AOW voor alleenstaanden

We gaan ervan uit dat u al een volledig jaar AOW ontvangt en dus ook een heel jaar vakantiegeld heeft opgebouwd, sinds mei 2022. In dat geval is het vakantiegeld maximaal 843,96 euro bruto. Ontvangt u slechts een deel van het jaar AOW, of is deze om een andere reden verlaagd, dan ontvangt u ook minder vakantiegeld.


Vakantiegeld AOW met partner

AOW'ers met partner ontvangen maandelijks minder AOW en dat is ook terug te zien in het vakantiegeld, dat is maximaal 602,84 euro bruto. Ook hierbij gaan we uit van een volledige AOW sinds mei 2022.

Daarnaast ontvangt een kleine groep AOW'ers AOW met een toeslag voor een minder verdienende partner. Deze groep ontvangt maximaal tussen de 1.145,42 euro en 1.205,68 euro bruto.

Hoeveel blijft er netto over van mijn vakantiegeld?

Hoeveel er netto overblijft, kan van geval tot geval verschillen. Vanaf mei kunt de netto-bedragen die de SVB uitkeert inzien in mijnsvb.nl

Krijg ik ook vakantiegeld van mijn pensioenfonds?

Veel gepensioneerden ontvangen naast de AOW één of meerdere aanvullende pensioenen van een pensioenfonds. Ook die keren vakantiegeld uit, maar niet alle fondsen doen dat in één keer in mei. Sommigen smeren het uit over het hele jaar. Informeer bij uw pensioenfonds(en) naar de regelingen voor vakantiegeld.

Auteur