Korten op pensioenen lijkt onvermijdelijk

Doordat het eind vorig jaar even tegenzat op de beurs, dreigt vanaf volgend jaar een korting op het pensioen van miljoenen Nederlanders. Onder meer de fondsen voor ambtenaren (ABP), de metaal (PME en PMT) en de zorg (PFZW), zitten in zwaar weer.

Uit de nieuwste cijfers van onderzoeksbureau Aon blijkt dat deze pensioenfondsen er nu slechter voorstaan dan een jaar geleden.
Formeel hebben de fondsen nog tot het eind van het jaar de tijd om hun positie te verbeteren, maar deskundigen stellen onder meer in de Telegraaf dat dit niet gaat lukken.
Hoe hoog de kortingen zullen zijn, verschilt per situatie. Waarschijnlijk betreft het voor gepensioneerden enkele tientallen euro’s per maand. Ook werkenden worden geraakt: ze bouwen minder pensioen op, terwijl ze dezelfde premie blijven betalen.

Rekenrente

De kortingsdreiging hangt al veel langer in de lucht. Pensioenfondsen moeten pas korten als het vijf jaar op rij niet lukt de verplichte buffer in kas te hebben. Bij de berekening van die buffer moeten de fondsen nu rekening houden met een extreem lage rekenrente. Dat maakt de mogelijke rendementen waarmee de fondsen mogen rekenen lager, terwijl ze op papier ook bulken van het geld. Volgens het CBS hebben we een pensioenvermogen van 1700 miljard euro. Tegenover dat enorme vermogen staan nog grotere toekomstige verplichtingen. Volgens de huidige rekenmodellen pakken die verplichtingen duurder uit. Dus hoe rijk de fondsen ook zijn: het is niet altijd genoeg om het normale pensioen uit te keren. Dit probleem geldt overigens niet voor alle fondsen. De fondsen van onder meer ING en Unilever, hebben deze problemen niet. Ze korten niet op de pensioenen, sterker nog deze stijgt mee met de inflatie.

Pensioenakkoord

Er werd lang gekeken naar het nieuwe pensioenakkoord als oplossing voor dit probleem. Want wellicht zouden de nieuwe afspraken ervoor zorgen dat de fondsen op een andere konden gaan rekenen. Maar dat overleg is mislukt.
De kortingen zijn nu nog maar op twee manieren te voorkomen. Door een wonder op de beurs, waardoor de tegoeden van de pensioenfondsen sterk zouden stijgen. Of door nieuwe, succesvolle pensioenonderhandelingen met onder meer als resultaat meer rekenruimte voor de fondsen.