Meeste pensioenen niet verlaagd

De meeste pensioenfondsen hoeven de pensioenen dit jaar niet te verlagen. Dit is mede te danken aan tijdelijke maatregelen waardoor een dekkingsgraad van negentig procent voldoende is. Volgend jaar zijn deze maatregelen niet meer van toepassing. Er komen dan andere regels die nog niet zijn vastgesteld.

Dit meldt de Pensioenfederatie, de overkoepelende organisatie van pensioenfondsen. Tot nu toe zijn verlagingen niet nodig geweest ondanks de lage rente en de slechte economische situatie vanwege corona. Vorig jaar zijn er vanwege de uitzonderlijke situatie maatregelen van kracht geworden, die dit jaar worden verlengd. Door die maatregelen is een pensioenverlaging niet nodig bij een dekkingspercentage van minimaal negentig procent. De meeste pensioenfondsen hebben nu een hoger dekkingspercentage. In het verleden lag de grens bij een dekkingspercentage van 104 procent. Twee pensioenfondsen die nu een dekkingsgraad onder de negentig procent hebben gaan dit jaar zeer waarschijnlijk de pensioenen verlagen. Het gaat om Centraal Beheer APF – Kring Bavaria en Levensmiddelen. In de nieuwe regels, die nu worden vastgesteld, is de hoofdlijn dat pensioenfondsen moeten toegroeien naar een dekkingsgraad van 95 procent in 2026. De nieuwe regels zullen bepalen of er tot 2026 pensioenverlagingen nodig zijn.

Bron(nen):