Partnertoeslag AOW vervalt niet vanwege coronacrisis?

Mijn vrouw, verpleegkundige van huis uit, heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en ik val nog onder de regeling dat ik daarom recht heb op de partnertoeslag AOW. Zij werkt al jaren niet of nauwelijks meer maar vanwege de grote behoefte aan mensen in de zorg is zij in maart weer voor 4 dagen per week aan de slag gegaan en krijgt zij dus onverwacht een aardig inkomen. Raken wij hierdoor deze toeslag kwijt?

De AOW-(partner)toeslag is een extra bedrag boven op de AOW. Een AOW-gerechtigde krijgt deze toeslag als de partner zelf nog geen AOW heeft en geen of weinig inkomsten heeft. Kennelijk ontving u deze toeslag al voor 2015, want deze is in dat jaar voor mensen die geboren zijn na 1 januari 1950 afgeschaft. Wel is toen bepaald dat AOW-gerechtigden die deze toeslag op dat moment al ontvingen deze konden behouden zolang ze aan de voorwaarden blijven voldoen.  

Een van de voorwaarden is dat het inkomen van de partner niet te hoog wordt en voor langere tijd ook te hoog blijft. Als dit inkomen dus te hoog wordt stopt de toeslag op dat moment. Als de werkzaamheden weer eindigen, herleeft het recht op toeslag normaal gesproken niet. Dit lijkt zich bij u en uw vrouw voor te doen.

Vanwege de coronacrisis heeft de minister echter aan de Sociale Verzekeringsbank verzocht af te wijken van de huidige beleidsregels. Het gaat dan om situaties als een jongere partner van een AOW-gerechtigde, als gevolg van de coronacrisis, (meer) is gaan werken in een cruciaal beroep én deze werkzaamheden langer dan drie maanden duren. Na beëindiging van de werkzaamheden herleeft in dergelijke gevallen toch het recht op partnertoeslag. Deze versoepeling van het beleid is van toepassing zolang de maatregelen van het kabinet vanwege de coronacrisis van kracht zijn.

Wilt u meer weten: zie Ministerie SZW, 11 mei 2020 >>

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.