Pensioenfondsen rekenen op maximaal rendement

Zo'n 150 pensioenfondsen hadden eind vorig jaar te weinig geld in kas om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. Een fonds is dan verplicht een herstelplan op te stellen en in te dienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Uit analyse van die herstelplannen blijkt dat pensioenfondsen verwachten uit de problemen te komen dankzij een hoog rendement op hun beleggingen.

Dat meldt DNB, dat ook meldt dat de gevolgen van de coronacrisis in de plannen niet zijn meegenomen. In een herstelplan mogen pensioenfondsen uitgaan van een beleggingsrendement van maximaal 5,6 procent. De meeste pensioenfondsen gaan uit van dit rendement. Premieverhoging wordt niet gebruikt als oplossing. Bij de meeste fondsen gaat de premie zelfs iets omlaag, zodat ze het herstel tegenwerken.

Rentedaling

Veel pensioenfondsen maken al sinds 2015 een herstelplan. In eerdere plannen werd ook steeds uitgegaan van hoge rendementen. In praktijk blijft het gerealiseerde herstel achter bij het verwachte herstel. Waar de plannen uit 2015 uitgingen van 19%-punt stijging van de dekkingsgraad tot 2020, werd er slechts 1 %-punt gerealiseerd. De belangrijkste oorzaak is de rentedaling. De gerealiseerde rendementen waren daardoor vrijwel volledig nodig om de rentedaling te compenseren. Er bleef weinig over voor herstel van de dekkingsgraad.