Werknemers gaan er dit jaar meer op vooruit dan AOW-ers

Vooral werkenden met kinderen gaan er dit jaar in koopkracht op vooruit. Dankzij beleidsmaatregelen en loonstijgingen stijgt hun koopkracht over het algemeen met 1,5 tot 2,5 procent. Er zijn ook gezinnen die er 3,5 tot 4,5 procent op vooruit gaan. De koopkrachtstijging voor mensen met een uitkering en gepensioneerden is lager; vaak minder dan 1 procent.

Dat laten de nieuwste koopkrachtberekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zien.

 
Nauwelijks koopkrachtstijging voor niet-werkenden

De prijzen stijgen met gemiddeld 1,6 procent en de gemiddelde loonstijging is 2,8 procent. Gemiddeld gaan we er dus op vooruit, maar er zijn per bevolkingsgroep forse verschillen.

Veel werkenden profiteren van de verhoging van de arbeidskorting. Voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden met alleen AOW of daarbij een klein pensioen geldt dat niet: ze gaan er daarom minder op vooruit. Vaak niet meer dan één procent. De koopkrachtstijging van gepensioneerden blijft vooral achter bij werkenden, doordat de pensioenen opnieuw niet worden geïndexeerd. Daar staat tegenover dat de AOW (het staatspensioen) iets is gestegen. De koopkrachtplaatjes voor ouderen van het Nibud zien er als volgt uit:

Huurtoeslag en energie

De harde inkomensgrens voor de huurtoeslag is vervallen. In plaats daarvan wordt de grens nu inkomensafhankelijk afgebouwd en hierdoor komen meer huishoudens voor huurtoeslag in aanmerking. Het Nibud adviseert mensen om op toeslagen.nl een proefberekening te maken om te zien of zij in 2020 huurtoeslag kunnen krijgen. Op dezelfde site kunnen zij de toeslag vervolgens zelf aanvragen. Voor veel huishoudens zal de energierekening lager zijn omdat de belasting op energie dit jaar omlaag gaat.