Koopkrachtondersteuning AOW’ers verandert

Koopkrachtondersteuning afhankelijk van aantal jaar in Nederland

De koopkrachtondersteuning die AOW’ers nu nog krijgen bovenop hun AOW wordt vanaf 1 januari aanstaande afhankelijk van het aantal jaar dat iemand woonachtig is in Nederland.

Om in aanmerking te komen voor een volledig AOW, moet u 50 jaar in Nederland hebben gewoond. De Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) wordt vanaf volgend jaar ook afhankelijk van hoe lang u woonachtig bent in Nederland.

Ontvangt u een volledig AOW, dan verandert er niets. Heeft u geen volledig AOW-opbouw, dan is ook de koopkrachtondersteuning lager. Voor de 90 procent AOW’ers die altijd in Nederland hebben gewoond en een volledig AOW ontvangen verandert er niets. AOW’ers die later in Nederland zijn komen wonen of eerder naar het buitenland zijn verhuisd, kunnen een lagere tegemoetkoming krijgen.

Uitspraak Tweede Kamer

De Tweede Kamer stemde gisteren in met deze nieuwe maatregel. De SP is hier echter faliekant tegen en spreekt van discriminatie. Het zijn juist de allochtonen die er mee te maken krijgen.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken ziet die discriminatie niet en wijst er op dat iedereen die uiteindelijk minder AOW en pensioen ontvangt dan het minimumloon, een aanvulling krijgt. Deze aanvulling is de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) en is een bijstandsuitkering die door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt  uitgekeerd.

Om in aanmerking te komen voor een AIO, moet u aan de criteria van de bijstand voldoen. Naast het lage inkomen, mag u daarom niet teveel vermogen hebben en moet u in Nederland woonachtig zijn.

Bron(nen):