Pensioenfondsen zijn 6,6 miljard euro kwijt aan vermogensbeheer

De Nederlandse pensioenfondsen hebben de kosten voor het beheer en de uitvoering van het pensioen nauwelijks kunnen verlagen. Volgens de fondsen is dat onder meer te wijten aan BTW.

Pensioenconsultant LCP heeft voor de zesde keer de kosten die pensioenfondsen maken op een rij gezet (2016). Ondanks de aandacht voor kostenbeheer zijn de Nederlandse pensioenfondsen er nauwelijks in geslaagd om de kosten te verlagen. LCP deed onderzoek naar 200 actieve pensioenfondsen die gezamenlijk een pensioenpot van 1.700 miljard euro beheren.

Kosten per deelnemer: €115

De kosten voor de pensioenuitvoering zijn gemiddeld gelijk gebleven op € 115 per deelnemer, er werd in totaal 1 miljard euro aan uitgegeven. Veel meer geld gaat om in het vermogensbeheer van de pensioenfondsen. Daar is iets opvallends aan de hand: in procenten daalden e kosten daalden van 0,48% van het beheerde vermogen naar 0,46%. Dat lijkt goed nieuws, maar omdat de fondsen nu meer geld meer beheren en BTW moeten betalen  stijgen de kosten in euro’s. De onderzochte fondsen gaven er in totaal 6,6 miljard euro aan uit in 2016, dit was in 2015 nog 6,5 miljard euro.
Ook de regeldruk uit Den Haag en de onderzoeken van De Nederlandse Bank zouden kosten met zich meebrengen.

De hoge kosten voor vermogensbeheer zijn bovendien opvallend, afgezet tegen de kosten die bij een beschikbare premieregeling in rekening worden gebracht. Daar zijn de kosten slechts 0,3 procent, veel meer dan bij de pensioenfondsen die 0,48 procent kosten hebben. Het verschil laat zich verklaren doordat pensioenfondsen vaker in duurdere beleggingen investeren zoals infrastructuur of meer aan risicospreiding  of duurzaamheid doen. Tegenover de kosten staat een rendement van gemiddeld 10,4 procent.

Bron: Financieele Dagblad