Prepensioen en AOW-toeslag

Mijn vrouw stopt binnenkort met werken en gaat vervroegd met pensioen. Ik ontvang nu voor haar een toeslag op mijn AOW. Heeft haar vervroegde pensionering gevolgen voor die toeslag?

Ja. Nu wordt het inkomen van uw vrouw deels verrekend met uw AOW-toeslag, straks wordt het prepensioen volledig verrekend. Er wordt dus meer van de AOW-toeslag afgetrokken, waardoor u minder toeslag zult ontvangen. U krijgt een toeslag als uw vrouw minder dan €1336 bruto verdient. Voor een prepensioen of uitkering ligt die grens op €740. Mogelijk wordt uw AOW-toeslag dus verlaagd tot nul.

Bron(nen):