Welke AOW moet ik kiezen?

Vraag van de week

Mijn man is een aantal maanden opgenomen in een zorginstelling. We kregen onlangs van de SVB een brief waarin ons gevraagd werd of wij een alleenstaande-AOW wilden ontvangen omdat we duurzaam gescheiden leven, is dat verstandig?

Dat is een lastige vraag omdat het antwoord afhangt van het inkomen van de persoon die is opgenomen. Of u er verstandig aan doet, moet u zelf uitrekenen. U kunt daarvoor de rekenhulp gebruiken, die u op de site van het CAK vindt. Met deze rekenhulp kunt u wisselend aangeven of u een AOW voor gehuwden of alleenstaanden ontvangt. Heeft de persoon die is opgenomen een bruto jaarinkomen van € 25.000 en de partner alleen AOW, dan is de lage eigen bijdrage met een gehuwden-AOW € 226 per maand en als alleenstaande moet de opgenomen partner € 1.297 hoge eigen bijdrage per maand betalen. Zou niet de persoon met het hoogste inkomen, maar met alleen de AOW zijn opgenomen, dan is de hoge eigen bijdrage bij een alleenstaande-AOW slechts € 351 per maand. Het hangt er dus sterk van af wie er is opgenomen, of het kiezen voor een alleenstaanden-AOW gunstig uitpakt.

Maar niet alleen het inkomen van de persoon die is opgenomen neemt toe, ook de thuiswonende partner ontvangt een hogere bruto/netto AOW. Bovendien heeft een lager inkomen voor beide partners gevolgen voor de zorgtoeslag en als de thuiswonende partner een huurwoning heeft, voor de huurtoeslag.

Kiezen voor een alleenstaande AOW heeft dus veel gevolgen. Misschien nog wel het belangrijkste is dat wanneer u eenmaal gekozen hebt, is er geen weg meer terug. Reken dus zorgvuldig uit wat de keuze bij u allemaal voor financiële gevolgen heeft voordat u besluit. Maak eventueel gebruik van de deskundigheid van de Plustelefoon.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.