Zes veelgestelde vragen over mijn pensioen

Weet u de hoogte van uw (vervroegd) pensioen? Heeft de crisis er invloed op gehad? En is het nog wel genoeg om van rond te komen? Wij beantwoorden zes prangende vragen.
  1. Ik wil weten hoeveel pensioen ik na mijn 65ste ga ontvangen, maar hoe kom ik daarachter?
  2. Hoeveel AOW ontvang ik als ik 65 ben?
  3. Hoe achterhaal ik het bedrag dat ik via het pensioenfonds krijg?
  4. Ik heb een oude pensioenaanspraak die maandelijks maar een paar euro gaat opleveren. Kan ik dat bedrag ook in één keer ontvangen?
  5. Ik zorg voor mijn zieke partner en blijf geregeld bij hem slapen. Daarnaast heb ik een eigen woonruimte. Hebben wij recht op een AOW-pensioen voor alleenstaanden, of worden wij gezien als een stel met een gezamenlijke huishouding?
  6. Ik word eerder 65 jaar dan mijn partner. Hoeveel AOW krijg ik?

Antwoorden op vragen over Pensioen & AOW

Ik wil weten hoeveel pensioen ik na mijn 65ste ga ontvangen, maar hoe kom ik daarachter?
De allereerste stap is nagaan op hoeveel AOW-pensioen u recht hebt. De hoogte van het AOW-pensioen is verschillend voor alleenstaanden en gehuwden. Daarnaast moet u achterhalen welk pensioen u hebt opgebouwd via uw werkgever(s). Hiervoor hebt u de meest recente pensioenoverzichten van uw vorige werkgevers nodig en – als u nog werkt – die van uw huidige werkgever. Hebt u ook nog lijfrentestortingen gedaan bij een verzekeraar, dan hebt u ook opgaven van het inmiddels opgebouwde kapitaal nodig.

Hoeveel AOW ontvang ik als ik 65 ben?
Wie 65 wordt en in Nederland woont, krijgt een AOW-uitkering. Het maakt niet uit of u nog werkt, want de AOW is onafhankelijk van het overige inkomen. Een alleenstaande krijgt €1012 per maand. Het vakantiegeld (€53,53 per maand) wordt eens per jaar in mei uitgekeerd. Gehuwden en samenwonenden ontvangen per persoon €697 plus €38,24 vakantiegeld. Voor ieder jaar dat u in het buitenland hebt doorgebracht, wordt u 2 procent gekort op uw AOW. Ook Suriname valt in de categorie buitenland. Alleen wie zich gedurende die periode vrijwillig heeft verzekerd voor de AOW krijgt een volledig AOW-pensioen.

Hoe achterhaal ik het bedrag dat ik via het pensioenfonds krijg?
Werknemers ontvangen jaarlijks een overzicht van het bij elkaar gespaarde pensioen bij de huidige werkgever. Dat is wettelijk verplicht. Als u nog werkt – en dat naar verwachting blijft doen tot aan de pensioendatum – is het belangrijk te kijken naar het bedrag dat u opbouwt als u tot de pensioendatum in dienst blijft. Dit staat onder ‘totale aanspraak’ of ‘te bereiken pensioen’. Van uw vorige werkgever(s) behoort u eens in de vijf jaar een pensioenbericht te ontvangen. Hierin staat op welk bruto bedrag u jaarlijks aanspraak kunt maken na pensionering.

Ik heb een oude pensioenaanspraak die maandelijks maar een paar euro gaat opleveren. Kan ik dat bedrag ook in één keer ontvangen?
Bij een klein pensioen is het vaak niet de moeite het bedrag maandelijks uit te keren. De pensioenuitvoerder kan u dan een bedrag ineens aanbieden om het pensioen af te kopen. Afkoop mag alleen als het pensioen niet hoger is dan €406,44 per jaar. U hebt zelf geen recht om het pensioen af te kopen. Het is dus alleen mogelijk als de pensioenuitvoerder hiertoe beslist. Als u vermoedt nog recht te hebben op een (klein) pensioen maar het niet zeker weet, dan kan de Helpdesk Vergeten Pensioen u wellicht helpen met uw speurtocht. Ze hebben geen inzicht in de administraties, maar beschikken wel over de adressen waar u mogelijk pensioen hebt opgebouwd. De Helpdesk is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar op telefoonnr 070-311 73 73.

Ik zorg voor mijn zieke partner en blijf geregeld bij hem slapen. Daarnaast heb ik een eigen woonruimte. Hebben wij recht op een AOW-pensioen voor alleenstaanden, of worden wij gezien als een stel met een gezamenlijke huishouding?
Voor uw situatie geldt een uitzondering. Als er sprake is van een relatie waarin beide partners een eigen woonruimte hebben, maar om reden van zorgverlening bij elkaar verblijven, kent de Sociale Verzekeringsbank (SVB) elk van beiden een alleenstaanden-AOW toe. Gezonde geliefden die tijdelijk bij elkaar wonen, kunnen door de SVB toch als een ‘gezamenlijke huishouding’ worden aangemerkt. Hun beider AOW-pensioen kan hierdoor worden verlaagd tot het bedrag dat voor gehuwden geldt.

Ik word eerder 65 jaar dan mijn partner. Hoeveel AOW krijg ik?
Een AOW’er met een jongere partner kan in aanmerking komen voor een toeslag van maximaal €697 per maand bovenop zijn eigen AOW. Als de jongere partner werkt, worden die inkomsten gedeeltelijk van de toeslag afgetrokken. De eerste €200 aan inkomsten worden niet afgetrokken, van de rest van de inkomsten wordt tweederde afgetrokken. Stel bijvoorbeeld dat de jongere partner €1000 per maand verdient, dan is de rekensom: €1000 - €200 = €800. Tweederde daarvan is €528. Dit bedrag wordt van de toeslag afgetrokken, dus de toeslag wordt €169. Inkomsten ‘in verband met arbeid’, zoals een WIA-uitkering of vervroegd pensioen, worden volledig van de toeslag afgetrokken. Inkomsten uit vermogen, zoals rente, tellen niet mee. Als de jongere partner zelf 65 wordt, houdt de toeslag op en krijgt de jongere partner zelfstandig recht op een gehuwden-AOW. Wie pas na 1 januari 2015 65 jaar wordt, krijgt geen toeslag meer voor de jongere partner.

En verder 

In de special 'Alles over geld':

 

Bron(nen):
  • Plus Magazine

3 Comments

Door evert grift (niet gecontroleerd) op za, 7-7-2018 - 11:28

WIJ HEBBEN EEN PENSIOEN VAN 179 EURO /maand Vanaf mijn 16 jaar ben ik in loondienst geweest.

Door David Pattiselanno (niet gecontroleerd) op wo, 29-3-2017 - 16:40

Mijn partner heeft de leeftijd van 63 ( geb dat 20081953)
Neemt nog deel aan het arbeidsmarkt. Wat gebeurt er als stopt ze met werken op haar 65ste. Zelf ben ik vanaf 15 nov 2015 met pensioen. gaarne reactie en opsturen naar dapat@ziggo.nl

Door A. Pijpers (niet gecontroleerd) op vr, 14-2-2014 - 14:12

Ik wil met mijn 59 e met pensioen hoeveel ontvang ik da?