'Niet-stemmers nog altijd ruime meerderheid bij EP-verkiezingen'

Hoewel de opkomst wel iets hoger ligt dan de afgelopen jaren, is maar liefst 58,8% van de Nederlanders op 23 mei thuis gebleven bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hoe komt het toch dat die Europese verkiezingen zo impopulair zijn?

Na het publiceren van de exit-poll werd al snel duidelijk dat de opkomst hoger ligt dan in 2014, maar ondanks alle aandacht in de media zijn er toch relatief veel Nederlanders die aangeven niet te willen stemmen voor het Europees Parlement. Desinteresse en weinig vertrouwen in de Europese politiek blijken de belangrijkste oorzaken. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Ipsos, in opdracht van de NOS. Het online onderzoek is gebaseerd op een representatieve steekproef onder 2564 stemgerechtigde Nederlanders.

Desinteresse grootste factor

Ipsos vroeg Nederlanders naar hun stemmotieven en hun standpunten over de rol van Nederland in Europa. De vragen gingen over een mogelijke Nexit, de Euro, een Europees leger en arbeidsmigratie binnen de EU. 43% van de 58,8% die niet is gaan stemmen, geeft aan totaal geen interesse te hebben in de EU. 27% heeft niet gestemd omdat men geen vertrouwen heeft in Europese politici, terwijl een derde überhaupt geen interesse heeft in politiek in welke vorm dan ook. Bij hen belandt de stempas dus standaard in de prullenbak.

9% stemde niet ''uit principe''. Nog eens 9% zijn vierkant tegen de EU, en 17% is ervan overtuigd dat stemmen zinloos is - de burger heeft toch geen invloed, denkt men. 14% had geen tijd, geen mogelijkheid of was de stempas kwijtgeraakt.

Enkele andere conclusies uit het onderzoek:

  • Van alle ondervraagden, stemmer en niet-stemmer, is 65% ervan overtuigd dat Nederland in de EU moet blijven, 15% wil graag een Nexit. In 2014 wilde 24% nog uit de EU stappen.
  • 29% van de ondervraagden vindt dat arbeidsmigratie goed is voor de Nederlandse economie, tegenover 29% die vindt dat arbeidsmigratie juist niet goed is.
  • Zeker 62% wil de euro behouden en níet terug naar de gulden. 18% van de ondervraagden wil wél terug naar de gulden.

Op welke thema's moet de EU zich volgens de Nederlander de komende jaren concentreren? Met stip op één staat het tegengaan van terrorisme en georganiseerde misdaad (52%), gevolgd door het beschermen van het milieu en het klimaat (33%) en verminderen van immigratie buiten de EU (30%). Ook het tegengaan van armoede en sociale ongelijkheid (28%) en belastingontduiking en -ontwijking door grote bedrijven tegengaan (25%) zijn belangrijk.

Bron: NOS