Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met overheid en economie

Getty Images

Investeren in een groene economie, de staatsschuld op laten lopen of juist verlagen; de overheid heeft verschillende instrumenten waarmee de economie kan worden gestuurd. Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • De staatsschuld terugbrengen naar maximaal 60 procent van het bruto binnenlands product
 • Essentiële activiteiten (zoals openbaar vervoer, energie en zorg) blijven of komen weer in handen van de overheid 
 • Meer steun en bescherming voor MKB en zelfstandigen
 • Stimuleren van de groei van luchthaven Schiphol, KLM, regionale luchthavens en de Rotterdamse haven, zonder daarbij de regels voor wat betreft geluidsoverlast uit het oog te verliezen
 • De koopkracht van ouderen herstellen

D66

 • De economie moet groen en duurzaam worden: investeren in innovatie en groene ondernemers
 • Kolencentrales gaan dicht
 • Een publieke investeringsband gaat met publiek geld private investeringen in bijvoorbeeld duurzame energie en digitale infrastructuur aanjagen
 • Op digitaal gebied wordt Nederland koploper in Europa

PVV

 • Geen standpunt over het thema overheid en economie

GroenLinks

 • Geen standpunt over het thema overheid en economie

SP

 • Overheidsorganisaties zijn een afspiegeling van de maatschappij en leggen in het jaarverslag verantwoording af over het diversiteitsbeleid

VVD

 • De overheidsbegroting moet sluitend zijn, met een duidelijk plafond voor overheidsuitgaven (Zalmnorm)
 • De financiële instellingen moeten terug naar de markt: daarmee verdienen we zo veel mogelijk van het belastinggeld dat eerder is geïnvesteerd, weer terug
 • Voor wat betreft de euro moet het Stabiliteits- en Groeipact leidend blijven en strikt worden nageleefd

PvdA

 • Er komt een publiek-private investeringsbank die de Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank vervangt
 • De nieuwe bank finanicert het midden- en kleinbedrijf en doet grootschalige investeringen in infrastructuur, ICT, woningbouw en duurzaamheid
 • Er komen regionale fondsen (opgericht samen met de provincies) voor infrastructuur en ruimtelijke ordening

SGP

 • Minder bureaucratie
 • Een wettelijke boete of ingrijpen door de Mededingingsautoriteit als het gaat om grote bedrijven die hun kleine leveranciers veel te laat betalen
 • Oprichting nationale investeringsbank, voor investeringen in innovatie, infrastructuur en energievoorziening

PvdD

 • Koers van de economie bepalen op basis van de Monitor Brede Welvaart in plaats van het bruto binnenlands product
 • Er komt een houdbare begroting voor de overheidsfinanciën én er komt een groene staatsbalans (winst en verlies voor mens, dier, natuur, klimaat en milieu)
 • Inzet op duurzame productie voor de regionale markt
 • Nederland wordt een maak- en hersteleconomie
 • Een kilometerheffing voor vrachtverkeer (15 cent)
 • Banken opdelen in nutsbanken, voor betalingsverkeer, spaargeld en lokale kredietverlening, en zakenbanken
 • Een groene investeringsbank die investeert in een duurzame en solidaire economie
 • Geen bonussen in de financiële sector
 • Geen vrijhandelsverdragen als TTIP en CETA

VNL

 • De overheid financiert geen religieuze instellingen en activiteiten

DENK

 • Minder regeldruk voor ondernemers
 • Meer ondersteuning voor succesvolle bedrijfsoverdrachten
 • Startende ondernemers krijgen een voucher van 750 euro
 • Meer geld voor leerling-gezel model in de ambachtsindustrie

 

 

 

Auteur