Verkiezingen Tweede Kamer: dit zeggen de politieke partijen over het recht op zelfbeschikking

Getty Images

Voldoet de huidige euthanasiewet wel? Of moeten er meer mogelijkheden komen, bijvoorbeeld voor mensen die diep dement zijn? Of moet de politiek helemaal niet op de stoel van God gaan zitten? Dit zeggen de politieke partijen over het recht op zelfbeschikking.

50PLUS
•    De wettelijke mogelijkheden voor euthanasie moeten worden verruimd

VVD
•    Het moet mogelijk zijn om via een schriftelijke verklaring aan te geven dat euthanasie op een later tijdstip – als je wilsonbekwaam bent geworden – gewenst is
•    Ook voor ernstig zieke kinderen moet euthanasie als laatste optie beschikbaar komen
•    Er moeten zorgvuldigheidseisen worden opgesteld voor mensen die hun leven als voltooid zien en menswaardig willen sterven – ook al is er volgens de huidige maatstaven geen sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden
•    Om pijnlijke situaties te voorkomen, moeten artsen transparant zijn over hun eigen standpunt over euthanasie. Dat geeft de patiënt de mogelijkheid voor een andere arts te kiezen en de arts hoeft niet mee te werken aan iets waartegen hij principiële bezwaren heeft

CDA
•    Er moet aandacht zijn voor gesprekken rond levensvragen en zingeving in de laatste levensfase
•    Verruimen van mogelijkheden voor palliatieve zorg en hospices
•    Er moet geen wet voltooid leven komen, maar juist meer aandacht voor mensen die twijfelen aan de zin van het leven

ChristenUnie
•    In de spreekkamer moet meer tijd en ruimte zijn voor een gesprek over behandelmogelijkheden of juist niet behandelen, inclusief vragen rond zingeving
•    Palliatieve zorg wordt breder beschikbaar, zeker ook in thuissituaties
•    Euthanasie valt niet onder normaal medisch handelen

SGP
•    Geen uitbreiding van mogelijkheden voor euthanasie bij dementie, psychiatrische ziekten of andere gronden
•    Hulp bij zelfdoding blijft verboden, ook als het gaat om informatie geven
•    Een zelfmoordpil voor mensen die klaar zijn met leven mag er nooit komen
•    Er moet meer aandacht komen voor eenzaamheid onder ouderen, onder meer vanuit gemeenten, maatschappelijke organisaties en kerken
•    Als een Toetsingscommissie Euthanasie in een aanvraag niet unaniem oordeelt, moet de rechter ernaar kijken. Zo voorkomen we dat de grenzen voor euthanasie verder oprekken

D66
•    Voor mensen van 75 jaar en ouder moet levensbeëindiging mogelijk zijn als zij hun leven als voltooid zien. Daarbij moet wel voldaan zijn aan diverse zorgvuldigheidseisen
•    Omdat mensen ouder worden, zullen vragen over het levenseinde belangrijker worden. Artsen moeten daarin worden bijgeschoold
•    Artsen en ouders samen moeten de ruimte krijgen voor actieve levensbeëindiging van een ernstig ziek kind; palliatieve zorg is niet altijd voldoende om het ondraaglijk en uitzichtloos lijden van een kind te verlichten

PvdA
•    Geen standpunt in het partijprogramma

GroenLinks
•    Iedereen die ondraaglijks en uitzichtloos lijdt, lichamelijk of geestelijk, moet een beroep kunnen doen op het recht op zelfbeschikking – dit moet ook in een wet worden opgenomen

SP
•    Geen standpunt in het partijprogramma

PvdD
•    Mensen mogen zelf bepalen wanneer ze sterven, op een waardige manier. Voorwaarde is wel dat er een zorgvuldig traject aan vooraf is gegaan
•    Er moet meer aandacht zijn voor het voorkomen van eenzaamheid en de samenleving zou meer waardering voor ouderdom moeten hebben

PVV
•    Geen standpunt in het partijprogramma

Lijst Henk Krol
•    Geen standpunt in het partijprogramma

FvD
•    De huidige euthanasiewetgeving blijft van kracht
•    Mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden, moeten voor euthanasie kunnen kiezen, maar er komt geen aanvullende wet ‘voltooid leven’

Denk
•    Geen standpunt in het partijprogramma

Auteur 
  • Mariska Tjoelker