Vijf weetjes over de Provinciale Statenverkiezingen

Getty Images

Vandaag mag Nederland naar de stembus om een stem uit te brengen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Natuurlijk maken we graag gebruik van dat democratisch recht. PlusOnline zet vijf weetjes op een rij over deze verkiezingen.

Mag ik buiten mijn eigen stembureau stemmen?
Bij de Provinciale Statenverkiezingen kunt u met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs stemmen in elk stemlokaal binnen uw eigen gemeente. Wilt u in een andere gemeente binnen uw provincie stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dat kan zelfs nog op de dag van de verkiezingen, tot 12 uur ’s middags.
Bij de waterschapsverkiezingen kunt u met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs stemmen in elk stemlokaal binnen uw gemeente. Ligt uw gemeente in de gebieden van meerdere waterschappen? Dan kan het voorkomen dat u niet in alle stemlokalen in uw gemeente mag stemmen. Kijk op uw stempas voor meer informatie, of neem contact op met uw gemeente.

Wat als ik mijn stempas kwijt ben of nooit heb ontvangen?
Stempas kwijt of nooit per post ontvangen? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan bij uw gemeente. Dit kan mondeling of schriftelijk. Het mondelinge verzoek moet uiterlijk dinsdag 19 maart (de dag van de verkiezingen) om 12.00 uur zijn gedaan. Een schriftelijk verzoek had u uiterlijk op vrijdag 15 maart moeten doen.

Wanneer is mijn stem ongeldig?
Een stem is ongeldig als die is uitgebracht op een verkeerd stembiljet, als niet ondubbelzinnig duidelijk is op welke kandidaat u uw stem hebt uitgebracht, of wanneer er toevoegingen zijn gedaan op het stembiljet waardoor u als kiezer kunt worden geïdentificeerd. Als u het stembiljet in de verkeerde stembus doet, wordt deze stem bij het tellen alsnog bij de juiste stembiljetten gelegd en telt uw stem dus gewoon mee.

Hoe zit het met een blanco stem?
Stel u wilt geen kandidaat kiezen, maar wel gebruik maken van uw stemrecht. Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. In het stemhokje vult u niets in op het stembiljet. Uw blanco stem heeft alleen een symbolische betekenis en geen invloed op de zetelverdeling. Dat geldt ook als u niet gaat stemmen. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Wat als ik om 21.01 bij het stembureau aankom, mag ik dan nog stemmen?
De meeste ‘normale’ stembureaus sluiten om 21.00 uur vanavond. In veel gemeenten zijn er ook stemlokalen met afwijkende openingstijden, bijvoorbeeld in winkelcentra. Gaat u stemmen bij een regulier stembureau, dan moet u ervoor zorgen dat u voor het sluiten van de stemming om 21 uur op het stembureau aanwezig bent of voor de ingang staat. Zodra de eindtijd voor de stemming is bereikt, kondigt de voorzitter dat aan.

Auteur 
  • Redactie