Prinsjesdag 2018: waar gaan de miljarden naar toe?

En waar komen ze vandaan

In 2019 verwacht het kabinet 305 miljard euro aan inkomsten. Waar komen die miljarden vandaan? En hoe wordt het geld verdeeld?

 

Uitgaven  
Sociale zekerheid 81,8 miljard
Zorg 79,7 miljard
Onderwijs, cultuur wetenschap 38,5 miljard
Gemeente/provinciefonds 32,5 miljard
Buitenlandse zaken 13,2 miljard
Justitie en veiligheid 11,1 miljard
Defensie 10 miljard
Infrastructuur en waterstaat 9,5 miljard
Rentelasten 5,5 miljard
Binnenlandse zaken 4,9 miljard
Economische zaken en klimaat 4 miljard
Financiën  1,7 miljard
Landbouw, natuur 0,8 miljard
Overig 1,8 miljard
Totaal 295 miljard

 

 

 

Inkomsten   
Inkomstenbelasting  61,7 miljard
Omzetbelasting  59,6 miljard
Premies volksverzekeringen 43,5 miljard
Premie zorgverzekeringswet 43,4 miljard
Premies werknemersverz. 25,6 miljard
Vennootschapsbelasting 25,3 miljard
Accijnzen 12,3 milard
Bel. Milieugrondslag 5,9 miljard
Overdrachts + ass. Belasting 5,6 miljard
Dividendbelasting 5,5 miljard
Motorrijtuigenbelasting 4,3 miljard
Invoerrechten 3,3 miljard
BPM 2,2 miljard
Verhuurderheffing 1,7 miljard
Gasbaten 1,7 miljard
Erf- en schenkbelasting 1,6 miljard
Bankbelasting 0,5 miljard
Overig 1,2 miljard
Totale inkomsten: 305 miljard

bron: Telegraaf