Dit betekent Prinsjesdag voor onze portemonnee

Volgens de berekeningen van de regering gaan we er ook in 2021 allemaal een beetje op vooruit. Maar de plannen voor Prinsjesdag pakken niet voor iedereen hetzelfde uit.

Het kabinet voorziet voor 2021 nog een bescheiden groei in koopkracht. Dat meldt het AD.

Dat komt doordat de regering er nu voor kiest om te blijven investeren, ondanks de crisis. Waar er vorig jaar nog sprake was van een overschot van 14 miljard euro, komt de overheid nu tientallen miljarden euro's tekort. We gaan dus door 'op de pof'. Volgens minister Hoekstra kan dat, omdat we nu goedkoop geld kunnen lenen.
Daardoor gaan we er volgens de verwachtingen gemiddeld 0,8 procent op vooruit. Werkenden profiteren het meest van de nieuwe maatregelen en gaan er 1,2 procent op vooruit. Gepensioneerden het minst: 0,4 procent. Dat is minder dan uitkeringsgerechtigden.

Dit bescheiden plusje in koopkracht is voor een deel toe te schrijven aan het verlagen van de eerste schijf van de inkomstenbelasting en daar profiteert bijna iedereen van. Daarnaast gaat de arbeidskorting omhoog en daar profiteren werkenden extra van.

Of deze stijgende koopkracht ook werkelijkheid wordt, is maar de vraag. Economen van ABN Amro wijzen er bijvoorbeeld op dat de overheid geen rekening houdt met een tweede golf. Bovendien stijgen de huren sterk en of de huurtoeslag meestijgt is maar de vraag. Bovendien kampen veel gemeenten met tekorten in de begroting. Waar de landelijke overheid dus belastingen iets verlaagd, verhogen juist de regionale lasten. Veel ouderen schatten de toekomst daarom somber in, melden de ouderenbonden. 

Bovendien komen er volgend jaar 150.000 werklozen bij. Als je je baan verliest, heeft dat grote gevolgen voor je koopkracht. Daar houden deze gemiddelden geen rekening mee. Ben je een zelfstandige? Het fiscale voordeel voor zzp'ers, de zelfstandigenaftrek gaat omlaag naar zo'n 5.000 euro. Dat raakt de koopkracht van een groep die het juist door de crisis al zwaar heeft.

Daarnaast is het nog steeds onzeker of pensioenen volgend jaar gekort worden. Grote pensioenfondsen voor ambtenaren en zorgpersoneel staan er slecht voor en dat kan grote gevolgen hebben voor de koopkracht van miljoenen gepensioneerden.