Aandachtspunten bij scheiding

Nu de kinderen het huis uit zijn, merken mijn vrouw en ik dat we de laatste jaren nauwelijks nog iets samen deden. We hebben dan ook besloten te gaan scheiden. Zijn er zaken waar we in het bijzonder op moeten letten?

Bij scheiden gaan er heel veel zaken spelen. Belangrijk is dat ruzie en vechtscheidingen worden voorkomen. Die kosten alleen maar heel veel geld en pijn (vooral bij de kinderen) en brengen meestal onnodig veel geld in het laatje van advocaten. Hierna volgen tien aandachtspunten waarop gelet moet worden bij een echtscheiding:

1. “Zorg dat de huwelijkse voorwaarden goed worden nageleefd. Bij een scheiding, kan het niet naleven fiscale gevolgen hebben als één der partners hierdoor wordt “overbedeeld”. De fiscus ziet dit als schenking waarover tenminste 30% belasting moet worden betaald.

2. “Jij krijg het huis en ik betaal geen alimentatie.” Netto vermogensbestanddelen worden verrekend met bruto uitkeringen. De verkrijging (bijv. de helft van de waarde van de woning) wordt belast met inkomstenbelasting van tenminste 33%.

3. “Ik mag in het huis blijven wonen zolang ik wil.” Voor de bewoner en voor de vertrekkende partner geldt dat de woning niet (of slechts ten dele) wordt aangemerkt als ‘eigen woning’. In de daaruit voorvloeiende verhouding is de hypotheekrente daardoor niet (of slechts ten dele) aftrekbaar. De netto woonlasten stijgen dus fors.

Lees verder op:  www.zilverengolf.nl/vraagenantwoord

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl
Trefwoorden: