AOW-toeslag voor partners gaat verdwijnen

In de toekomst krijgen nieuwe AOW’ers geen toeslag meer voor hun jongere partner. Wie hiervan de dupe is, kan ’t beste zo snel mogelijk beginnen met dit inkomensverlies te compenseren.

Dit jaar, 2009, is de niet-werkende partner van een AOW’er goed voor een toeslag van zo’n €600 netto per maand, exclusief vakantiegeld. De AOW-ontvanger krijgt de toeslag bovenop zijn eigen AOW van eveneens zo’n €600 netto. Samen krijgt het stel dus zo’n €1200, afgezien van eventueel aanvullend pensioen van een pensioenfonds. Dit jaar krijgen zo’n 180.000 AOW-ontvangers een toeslag voor hun jongere partner.

Over zes jaar, in 2015, vervalt de AOW-toeslag voor zogeheten ‘nieuwe gevallen’. Wie 65 wordt in of na 2015, krijgt dus alleen nog zijn eigen AOW. Voor een niet-werkende jongere partner bestaat dan geen toeslag meer. Ongeveer 68.000 nieuwe AOW’ers krijgen in 2015 te maken met het verdwijnen van deze partnertoeslag. AOW-ontvangers die al 65 zijn geworden vóór 2015 houden het recht op de toeslag.

Geen paniek

Een bedrag van €600 per maand mislopen is niet niks. Toch is er voor grote groepen mensen van 59 jaar of jonger niet zoveel aan de hand is. Als de jongere partner eigen inkomsten heeft, is het recht op de toeslag ook nu al beperkt.

Bij een inkomen uit werk van meer dan €1230 bruto per maand ver­valt de toeslag helemaal. Net als bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering of prepen­­sioen van maandelijks €690 bruto.

Of u het afschaffen van de toeslag gaat voelen, hangt ook af van uw pensioenregeling. In een aantal pensioenregelingen heeft men de afgelopen jaren al rekening gehouden met een lagere AOW, waardoor het opgebouwde pensioen omhoog is gegaan (zie het rekenvoorbeeld aan het einde van dit artikel). Of dat voor u geldt, kunt u navragen bij uw pensioenfonds.

Krijgt ú last van een AOW-gat?

Beantwoord de volgende vier vragen om er snel achter te komen of u last krijgt van een AOW-gat.

1. Bent u getrouwd of woont u samen?

a. Ja. Ga door naar vraag 2.
b. Nee. U bent alleenstaand. Voor u verandert er niets.

2. Is de oudste van u beiden na 1949 geboren?
a. Ja. Ga door naar vraag 3.
b. Nee. De oudste wordt 65 jaar vóór 2015. Voor u verandert er niets.

3. Heeft de jongste van u beiden een eigen inkomen ter hoogte van minimaal het minimumloon?
a. Ja. Het is belangrijk dit inkomen te behouden totdat de jongste zelf 65 jaar wordt. De oudste zal in 2015 namelijk geen recht hebben op een partnertoeslag.
b. Nee. U zult op het moment dat de oudste 65 jaar wordt geen partnertoeslag krijgen. ­Ga door naar vraag 4.

4. Is de pensioenregeling van de oudste aangepast op het vervallen van de AOW-toeslag?
a. Ja. U mag een hoger aanvullend pensioen verwachten, dat het vervallen van de toeslag (gedeeltelijk) compenseert.
b. Nee. U krijgt te maken met een ‘gat’ in uw pensioenvoorziening van maximaal €600 netto per maand.

Maatregelen

Bent u slachtoffer van de afschaffing van de AOW-partnertoeslag? Probeer dan eerst om de omvang van het probleem in kaart te brengen. Is het leeftijdsverschil minimaal, dan is de schade te overzien. Vanaf het moment dat de jongste ook 65 wordt, gaat hij of zij zelfstandig AOW ontvangen en is het gat weer gedicht. Bij grotere leeftijdverschillen, is het raadzaam de grootte van het tekort eens uit te rekenen. Verdient de jongste nu bijvoorbeeld netto €400 per maand, dan bedraagt het ‘gat’ €200. Is de jongste een jaar jonger dan de oudste, dan is de totale schade 12 x 200 = €2400.

Maar vergeet de lichtpuntjes niet: ook uw uitgaven kunnen straks zijn gedaald door een (bijna) afgeloste hypotheek of inmiddels afgestudeerde kinderen.

Blijft er toch een tekort over? Dan zijn een paar oplossingen mogelijk. De eerste optie is dat de jongste gaat werken. De arbeidsmarkt zit echter niet te springen om oudere werknemers, zeker niet als ze een tijd niet hebben gewerkt. De tweede oplossing is spaargeld aanspreken, als u dat beschikbaar hebt. Zo niet, dan hebt u vanaf nu nog zes jaar de tijd om dit op te bouwen.
Ten slotte kan de oudste langer blijven doorwerken. Het financiële voordeel is groot: u blijft uw salaris ontvangen, u gaat AOW ontvangen én uw pensioen groeit verder aan. Niet alle werkgevers werken mee aan het in dienst houden van 65-plussers, maar daar kan in het volgende decennium verandering in komen. De verwachting is dat arbeidskrachten steeds schaarser worden, dus een 65-plusser die door wíl werken, zal dat steeds vaker ook mogen. Bovendien zijn er plannen om het mogelijk te maken de AOW uit te stellen. Voor ieder jaar dat u de AOW later in laat gaan wordt de uitkering ongeveer 5 procent hoger. Ook dat tikt aan.

Magische 70 procent

Pensioen, dat is toch 70 procent van je laatst verdiende inkomen? Bij veel mensen zit dat percentage van 70 goed tussen de oren. Een derde denkt dat de AOW 70 procent van het laatst verdiende loon zal bedragen, zo blijkt uit onderzoek dat het Ministerie van Sociale Zaken heeft laten uitvoeren. Maar hoe zit het nou echt?

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is de basisvoorziening voor het oudedagsinkomen van iedereen in Nederland. Werknemers bouwen, bovenop de AOW, pensioen op. Uitgangspunt is dat het inkomen na het bereiken van de 65-jarige leeftijd 70 procent van het gemiddelde loon bedraagt.
In de praktijk lukt dat echter vaker niet dan wel, bijvoorbeeld door wisseling van baan of door een sobere pensioenregeling.

Verzekeraars hebben het afgelopen decennium flink aan de weg getimmerd om het AOW-gat onder de aandacht van het publiek te brengen om zo meer koopsom-polissen te verkopen. Ook door zelf te sparen op een gewone spaarrekening, via een bedrijfsspaarregeling of door middel van banksparen kunt u uw pensioen aanvullen. Op die manier hebt u de grootste kans daadwerkelijk 70 procent van uw laatst verdiende inkomen te behalen.

Grijze meid?

Een grijze meid is op het verdwijnen van de partnertoeslag voorbereid. Kent u die campagne, bedoeld om 50-plus vrouwen erop te wijzen dat ze hun eigen geld moeten verdienen? Nee natuurlijk. De campagne is ook niet gevoerd. Want hoewel de afschaffing van de partnertoeslag al in 1996 was beklonken – Plus Magazine schreef er ook toen al over – heeft de overheid geen grootscheepse publieksvoorlichting op touw gezet.

Nu 2015 met rasse schreden dichterbij komt, blijkt dat veel stellen zich inderdaad niet hebben voorbereid op het verdwijnen van de partnertoeslag. Als de wiedeweerga zijn nu radiospots gemaakt, huis-aan-huis-bladen ingeschakeld en internetbanners ontworpen. Wie geboren is in 1950 en samenwoont met een jongere partner krijgt in de eerste helft van dit jaar een persoonlijk geadresseerde brief thuisbezorgd.

Rekenvoorbeeld

Hoe het AOW-inkomen kan uitpakken zonder partnertoeslag, blijkt uit het volgende rekenvoorbeeld. Een werknemer verdient per jaar €45.000. Hij rekent erop dat hij na pensionering 70 procent hiervan zal ontvangen, dus €31.500. Het pensioenfonds gaat ervan uit dat de werknemer later een volledige AOW (inclusief toeslag) gaat ontvangen en trekt daarom €24.600 van het inkomen af (de franchise).

De werknemer bouwt maar over €20.400 pensioen op. Na veertig jaar bereikt deze werknemer een pensioen van 70 procent van €20.400, dus €14.280. Samen met de AOW voor een gehuwde à €8600 en een partnertoeslag à €8600 komt deze werknemer op een bruto jaarinkomen van €31.480, wat circa 70 procent is. Zónder de partnertoeslag is het pensioeninkomen echter maar €22.880, slechts de helft van zijn laatst verdiende inkomen.

Het pensioenfonds had deze tegenvaller voor kunnen zijn door uit te gaan van een lagere AOW-franchise, zodat de werknemer over bijvoorbeeld €34.000 pensioen zou opbouwen. De pensioenpremie zou dan ook hoger zijn. Maar dat levert dan wel een aanvullend pensioen op van €23.800. Opgeteld bij een AOW voor een gehuwde – zonder partnertoeslag – bedraagt het jaarinkomen dan €32.400.

Meer informatie: Postbus 51
infolijn: T 0800-8051 (gratis) of

De in dit artikel genoemde AOW-bedragen zijn gemiddelden. Afhankelijk van de toepassing van belastingregels (met name de heffingskorting) kunnen de maandbedragen enkele tientjes lager of hoger uitvallen.

 

Trefwoorden: