AOW-uitkering per 1 januari 2010

Ieder jaar worden de maandelijkse uitkeringen van sociale verzekeringen vastgesteld, waaronder de hoogte van de AOW. PlusOnline biedt u een overzicht van de nieuwe AOW bedragen.

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). Het minimumloon stijgt van 1398,60 euro naar 1407,60 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.

Hoogte AOW 2010

AOW’ers zien hun netto-uitkering volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met tussen de 2 en de 5 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met bijna 5 euro omhoog naar 946,21 euro per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto 3 euro per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op 1235,92 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag (uitbetaald in mei) en de tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan alle AOW'ers uitbetaald en het bruto bedrag bedraagt in 2010 34,26 euro per maand.

AOW’ers die getrouwd zijn of samenwonen hebben elk een eigen recht op een AOW-pensioen. De hoogte daarvan is gelijk aan de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande bedraagt 70 procent van het netto minimumloon en dat voor een eenoudergezin 90 procent. Bij die laatste groep gaat het om pensioengerechtigden die een kind hebben jonger dan achttien jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.

Voor gehuwde AOW’ers van wie de partner jonger is dan 65, gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is het pensioen gelijk aan 50 procent van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde). Zoals bekend vervalt de AOW- partnertoeslag per 2015 (bruto 698,58 euro per maand). Is het recht op pensioen al ingegaan voor 1 februari 1994 dan valt de AOW’er onder een overgangsregeling en is het pensioen 70 procent van het netto minimumloon. De toeslag is dan maximaal 30 procent.

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2010. In deze bedragen is nog geen rekening gehouden met de tegemoetkoming AOW van 34,26 euro bruto per maand. De vakantie uitkering wordt in de maand mei beschikbaar gesteld.

AOW bedragen 2010

  Bruto p.mnd Bruto vak.uitk.p.mnd

Gehuwden

€698,58 €40,69
Gehuwden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar) €1397,16 €81,38

Maximale toeslag

€698,58  

Ongehuwden

€1017,97 €56,97
Ongehuwd met kind tot 18 jaar €1289,67 €73,27

AOW-pensioen ingegaan vóór 1-2-1994

   
Gehuwden zonder toeslag (partner jonger dan 65 jaar) €1017,97 €56,97
Maximale toeslag €379,19  

Gehuwden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar)

€1397,16 €81,38

De toeslag bedraagt maximaal 698,58 euro bruto per maand. Hoe hoog de toeslag precies is, hangt af van het inkomen van de werkende jongere partner. Een deel van het inkomen wordt namelijk van de toeslag afgetrokken. Als het bruto-inkomen van de jongere partner uit arbeid hoger is dan 1253,80 euro per maand heeft de AOW’er helemaal geen recht op toeslag. Bij een inkomen in verband met arbeid (bijvoorbeeld een sociale verzekeringsuitkering) vervalt de toeslag bij 698,58 euro bruto per maand.

Het berekenen van de hoogte van de toeslag gaat als volgt:

De eerste 211,14 euro van het partnerinkomen (per maand) is vrijgesteld. Ook een derde deel van het inkomen daarboven telt niet mee. Als de partner dus 1000 euro bruto verdient, telt de eerste 211,14 euro niet mee. Ook is een derde deel van (1000-211,14) 788,86 vrijgesteld, wat uitkomt op 262,95 euro. In totaal is dan 474,09 euro vrijgesteld. Van de toeslag wordt dus 1000-474,09 = 525,91 euro per maand ingehouden.

Als het recht op toeslag voor 1 februari 1994 is ingegaan valt de rechthebbende onder een overgangsregeling en bedraagt de toeslag maximaal bruto 379,19 euro per maand. Als de partner meer verdient dan 779,93 euro bruto vervalt de uitkering. Dat geldt ook als de partner een sociale verzekeringsuitkering krijgt die hoger is dan dat bedrag.

De bij deze bruto bedragen behorende netto-uitkeringen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben.

Netto AOW gehuwden (exclusief tegemoetkoming AOW). Als beide partners boven de 65 jaar zijn, krijgen zij dus allebei de uitkering.

  1-7-2009 1-1-2010 verschil
per maand €646,30 €649,34 €3,04
vakantietoeslag €37,71 €37,83 €0,12
Totaal €684,01 €687,17 €3,16

Netto AOW alleenstaanden (exclusief tegemoetkoming AOW)

  1-7-2009 1-1-2010 verschil
per maand €941,84 €946,21 €4,37

vakantietoeslag

€52,80 €52,96 €0,16
Totaal €994,64 €999,17 €4,53

  

AOW Rekenhulpen

Bereken zelf wat de hoogte van uw AOW toeslag en/of uw AOW gat is:

 

Trefwoorden: