Hypotheekgarantie duurder

De kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn met ingang vna 1 januari verhoogd van 0,85% tot 1% van het geleende bedrag. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

De maximale koopsom voor een hypotheek met NHG is op 1 januari verlaagd tot €273.584. Samen met de bijkomende kosten bedraagt de maximale hypotheek met NHG €290.000. De NHG biedt uitkomst als door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of echtscheiding de hypotheeklasten niet meer zijn op te brengen. Als bij gedwongen verkoop de opbrengst van het huis lager is dan de resterende schuld, past de NHG het verschil bij. Hierbij geldt de voorwaarde dat de huiseigenaar er alles aan gedaan heeft om de restschuld zo laag mogelijk te houden.

Strengere normen

Sinds 1 januari zijn de uitkeringsnormen verscherpt waardoor de NHG minder snel de restschuld voor zijn rekening zal nemen. De Vereniging Eigen Huis geeft een rekenvoorbeeld van een alleenstaande met een bruto jaarinkomen van €33.000 en een rente van 4,1%. Volgens de NHG mogen de hypotheeklasten maximaal €728,75 bedragen, maar er kan pas kwijtschelding plaatsvinden als de maandelijkse hypotheeklasten hoger zijn dan €907,50. Naar verwachting zal de NHG door deze strengere normen dit jaar 10 tot 15% minder uitkeren dan vorig jaar.

www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2013/466435-maximale-koopsom-nhg-2014/
www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2014/477258-nhg-nu-strenger/
voorwaardenennormen.nhg.nl/fileadmin/user_upload/_temp_/Overzicht_wijzigingen_2014-1.pdf

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl